Од хардвера до Интернет сервиса

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 297  

Да

Заједница електротехничких школа Србије, Ниш, Београдска 16, 18 000 Ниш, sokol@etstesla.ni.ac.rs, 018588707, 018588708,

Небојша Соколовић, etstesla@etstesla.ni.ac.rs, 018588583, 0628028131,

Андреја Пешић, , ; Виолета Димић, магистар електротехничких наука, ЕТШ "Никола Тесла";

Андреја Пешић, , ; Виолета Димић, магистар електротехничких наука, ЕТШ "Никола Тесла";

информатика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Учесници ће применом информатичких технологија, бити оспособљени за самосталнo подешавање и одржавање рачунарских, мрежних система и Интернет сервиса. Оспособљавање за пројектни рад и стицање практичних вештина кроз корелацију сродних предмета.

Програм остварује континуитет информатичке писмености с циљем да учесници науче да препознају и отклоне једноставне проблеме везане за рачунарске и мрежне системе, и то користе у настави. Оспособљавање полазника да склопи рачунар, тестира хардвер, конфигурише оперативни систем, имплементира, конфигурише и одржава рачунарску мрежу, као и да подеси Интернет сервисе. Повезаност теорије и праксе се постиже кроз јединство теоријских садржаја, практичних и пројектних задатака који се тичу рачунарских и оперативнних система и рачунарских мрежа. Кроз пројектни задатак, уз пуно практичних примера, учесници се припремају за израду наставних садржаја у функцији реализације практичних наставних јединица у рачунарским учионицама и кабинетима.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаРачунарски хардвер2. недељаОперативни системи3. недељаРачунарске мреже4. недељаИнтернет сервисиСистематизација "Од хардвера до Интернет сервиса"

30

недеља: 4
бодова: 32

3000 дин. бруто по учеснику Цена програма укључује накнаду предавачима, електронски материјал са семинара, организација завршног сусрета.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Андреја Пешић, Виолета Димић 20 3.98

Укупно учесника: 20 | Просечна оцена: 3.98