ОНЛАЈН ИГРЕ У НАСТАВИ

Каталошки број програма: 649  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889

Наташа Мајстровић, Професор , Прва београдска гимназија; Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Далибор Тодоровић, Дипломирани инжењер, Гимназија „9. мај”, Ниш

Наташа Мајстровић, Професор , Прва београдска гимназија; Далибор Тодоровић, Дипломирани инжењер, Гимназија „9. мај”, Ниш; Јелена Ивановић, , Основна школа “Нада Поповић”, Крушевац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Оспособљавање наставника да примене савремене методе помоћу информационо-комуникационих технологија у настави употребом игара у настави.

Упознавање наставника са појмом гејмификације и различитим врстама игара; Оспособљавање наставника за израду игара; Обучавање наставника за примену игара у различитим етапама часа; Упознавање наставника са низом алата које могу користити да би својим ученицима дизајнирали игре које се могу применити у настави; Подстицање наставника за употребу савремених информационо-комуникационих технологија у циљу повећања мотивације ученика за учење,

На крају семинара полазници ће: - Упознати се са појмом гејмификације; - Упознати се са могућностима и примерима коришћења игара за пројектно-оријентисану наставу; - Упознати се са примерима готових алата за учење различитих предмета; - Упознати се са могућностима и примерима креирања сопствених игара које ће применити у настави; - Разумети предности игара у сврху учења; - Бити свесни успешности употребе дигиталних игара као ресурса за учење; - Упознати дигиталне игре које може користити као ресурс за учење у учионици и њихове очекиване предности у учењу; - Научити како да користе дигиталне игре као полазну тачку за дискусију о осетљивим питањима.

 • 1. дан
  • (1) Зашто користити игре у настави?
  • Пауза
  • (2) Пројектно-оријентисана настава коришћењем игара у настави
  • Пауза
  • (3) Шта можемо научити помоћу игара и виртуелне реалности
  • Пауза
  • (4) Креирање игара за наставу

30

дана: 1
бодова: 8

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 45.000 динара, односно 1.500 динара по учеснику. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, скрипте за полазнике семинара, трошкови координисања (телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника и коришћење додатне хардверске опреме).