CAN комуникација на возилима Умрежавање, пренос података, арбитража, конфигурација, сигнали, дијагностика

Каталошки број програма: 893  

Не

Ferdinand Bilstein South East Europe doo, Brđanska 412, office@ecap.co.rs, 0118653114, 0658652603, 0118652603

Nikola Đorđević, nikola.djordjevic@ecap.co.rs, 0118653114, 0658652603, 0118652603

Јаков Пековић, дипломирани инжењер машинства, Ferdinand Bilstein SEE doo

Јаков Пековић, дипломирани инжењер машинства, Ferdinand Bilstein SEE doo; Марко Пантовић

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручно усавршавање наставника стручних предмета мехатронике, машинске и електро струке из области дигиталне комуникације на моторним возилима. Рад система, испитивање, дијагностика, мерења и интерпретација параметара и физичких величина.

Упознавање полазника семинара са принципом рада, физичким величинама, техологијом записивања поруке и дијагностиком CAN комуникације на савременим возилима

наставник стручних предмета – средња стручна школа

1. дан CAN комуникација на возилима

20

дана: 1
бодова: 8

6.000,00 динара по полазнику