Смиље и босиље – инспирација за мултидисциплинарне часове

Каталошки број програма: 819  

Не

Удружење грађана Србија кроз векове, Улица 27. марта 36/32 11120 Београд, pop@bvcom.net, 0113230453, ,

Јовица Плавшић, plavsicjovica@yahoo.com, 0643072554, 0643072554,

Јасминка Королија, доктор хемијских наука, ; Тијана Чолак-Антић Поповић, Дипломирани етнолог, Етнографски музеј у Београду; Јовица Плавшић, Дипломирани професор хемије, Десета гиманзија „Михајло Пупин„, Београд;

Јасминка Королија, доктор хемијских наука, ; Јовица Плавшић, Дипломирани професор хемије, Десета гиманзија „Михајло Пупин„, Београд; Ана Новаковић, дипломирани етнолог и антрополог, Етнографски музеј у Београду;

природне науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Указати на могућност мултидисциплинарног приступа учењу/настави природних и друштвених наука и оспособити полазнике за његову примену путем умрежавања знања и вештина из области биологије, хемије, српског језика, историје, музичке и ликовне културе.

1) Дефинисати заједничко/различито у природним и друштвеним наукама за појмове у теми. 2) Сагледати појмове, појаве, процесе из садржаје различитих наставних предмета који могу бити у вези с овом темом и повезати их. 3) Подстаћи полазнике програма за избор и реализацију различитих приступа теми. 4) Направити конкретне предлоге за реализацију часа/часова о овој теми. 5) Оспособити полазнике за избор погодне наставне методе и облика рада. 6) Дати подстрек за обогаћивање садржаја програма наставних предмета сличним темама, погодним за реализацију мултидисциплинарне наставе/учења. 7) Подстаћи наставнике на међупредметну сарадњу. 8) Повећавати мотивацију ученика за учење путем примера мултидисциплинарно обрађеног наставног садржаја.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данБиљке у веровањима и обичајимаХемијска и физичка својства супстанци биљакаТраварке и врачареОд биљке до корисног напитка„Смиље и босиље„ – сценарио радионице за мултидисциплинарни час у школиевалуација и подела уверењапаузе за кафу и ручак

30

дана: 1
бодова: 8

4000 дин по учеснику Материјал за практичну вежбу. Блок и оловка. ЦД са садржајем програма. Послужење у току пауза. Уверење о стручном усавршавању.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Десета гимназија Михајло Пупин Јовица Плавшић, Ана Новаковић 28 3.96
2 Десета гимназија "Михајло Пупин" Јасминка Королија, Јовица Плавшић, Ана Новаковић 26 3.97

Укупно учесника: 54 | Просечна оцена: 3.97