Водич за безбедност ученика у дигиталном окружењу

Каталошки број програма: 30  

Не

Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, skola@ztskola.edu.rs, 0112762876, 0112762451 , 01127262876

Вишња Минчев, english.zts@gmail.com, 0112521197, 0655324277

Милена Ракита, Дипломирани педагог, Железничка техничка школа; Филип Сајић, Дипломирани инжењер саобраћаја, Железничка техничка школа; Вишња Минчев, Професор енглеског језика и књижевности, Железничка техничка школа

Милена Ракита, Дипломирани педагог, Железничка техничка школа; Филип Сајић, Дипломирани инжењер саобраћаја, Железничка техничка школа; Вишња Минчев, Професор енглеског језика и књижевности, Железничка техничка школа

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање знања учесника о безбедности у дигиталном окружењу и оспособљавање за примену ових знања у осмишљавању и реализацији активности које се односе на интервенцију и превенцију дигиталног насиља, у раду са ученицима и родитељима

Подстицање учесника на промишљање и унапређивање знања о утицају интернета на живот у савременом друштву. Информисање учесника о карактеристикама дигиталног доба. Увиђање значаја заштите личних података и приватности на интернету. Оспособљавање учесника да препознају ризичне ситуације и заштите идентитет и приватност у дигиталном окружењу. Оспособљавање учесника за препознавање дигиталног насиља, карактеристичног понашања жртве дигиталног насиља и адекватно реаговање у ситуацијама дешавања дигиталног насиља. Подсећање учесника на процедуре и правила поступања. Подстицање учесника да осмисле и реализују активности за ученике и/или родитеље којима их укључују у стални процес едукације у области безбедности и заштите личности на интернету.

Учесници су проширили знања о утицају интернета на живот савременог човека. Учесници су свесни важности заштите идентитета и приватности на интернету. Учесници су у стању да препознају ризичне ситуације на интернету и да примене мере заштите идентитета и приватности на интернету. Учесници су оспособљени да препознају дигитално насиље, понашање жртве и знају како примерено да реагују у ситуацијама дигиталног насиља. Упознати су са Правилником о протоколу поступања установе у одговору на дигитално насиље. Оспособљени су да осмисле и реализују активности за ученике и/или родитеље којима их укључују у стални процес едукације у области безбедности и заштите личности на интернету.

 • 1. дан
  • Увод; Утицај интернета на живот у савременом друштву
  • Пауза
  • Заштита личних података и приватности у дигиталном окружењу
  • Пауза
  • Дигитално насиље
  • Пауза
  • Улога школе у заштити ученика у дигиталном окружењу I
  • Пауза
  • Улога школе у заштити ученика у дигиталном окружењу II
  • Евалуација и договор о сарадњи

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2000,00 динара нето. У цену је укључен хонорар реализатора, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, Београд Милена Ракита, Филип Сајић, Вишња Минчев 25 3.82
2 Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, Београд Милена Ракита, Филип Сајић, Вишња Минчев 19 3.94

Укупно учесника: 44 | Просечна оцена: 3.88