Практикум из молекуларне биологије

Каталошки број програма: 797  

Не

Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Трг Доситеја Обрадовића 2, direktor@dbe.uns.ac.rs, 021458988, , 021450620

Жељко Поповић, zeljko.popovic@dbe.uns.ac.rs, 0214852797, 0600151213, 021450620

Жељко Поповић, доктор биол. наука-молекуларне биологије, ПМФ, Универзитет у Новом Саду; Данијела Којић, доктор биолошких наука, ПМФ, Универзитет у Новом Саду; Јелена Пураћ, доктор биолошких наука, ПМФ, Универзитет у Новом Саду; Анђелка Ћелић, доктор молекуларне биофизике, ;

Жељко Поповић, доктор биол. наука-молекуларне биологије, ПМФ, Универзитет у Новом Саду; Данијела Којић, доктор биолошких наука, ПМФ, Универзитет у Новом Саду; Јелена Пураћ, доктор биолошких наука, ПМФ, Универзитет у Новом Саду; Анђелка Ћелић, доктор молекуларне биофизике, ;

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повећање ускостручних компетенција наставника основних и средњих школа у области молекуларне биологије, као и њене примене у науци и индустрији. Оспособљавање наставника за извођење једноставних експеримената са лако доступним радним средствима.

Како је молекуларна биологија област науке која се уз ИТ технологије најбрже развија данас у свету, знање наставника из ове области је неопходно константно освежавати. Нарочито је важно упутити наставнике у области у којима се примењује знање из молекуларне биологије – као што је молекуларна биотехнологија и њена употреба у различитим гранама индустрије (медицини, фармацији, пољопривреди итд.). Такође, важно је скренути пажњу наставника на изазове савремених друштава, када је у питању молекуларна биологија – употреба и злоупотреба генетички модификованих организама (ГМО), клонирања, чувања биолошког материјала (стем ћелија) и могућности селекције на нивоу ембриона (нпр. према полу, боји очију и сл.).

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета

1. данЦентрална догма молекуларне биологијеИзолација ДНК из биљака и кућних хемијкалијаГрађа и структура протеинаИдентификација изоензима лактат дехидрогеназе из јетре пацова на агарозном гелуМолекуларна дијагностика – садашњост и будућностМолекуларна дијагностика - пример из праксе2. данОснове генетичког инжењерства - молекуларно клонирање.Генетички модификовани организми (ГМО) – молекуларно-биолошки, еколошки и етички аспектиУвод у биоинформатику кроз теорију и праксу.

30

дана: 2
бодова: 16

7 000 РСД, у цену су урачунати: - сви мултимедијални материјали који ће бити презентовани на семинару у електронском облику - потрошни материјал за лабораторијске вежбе - освежење за време кафе-пауза.