Дигитално држављанство

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 508  

Да

Заједница која учи Сазнање, Народних хероја 47/3 , Београд, seminari@zajednicaucenja.edu.rs, 021753024 , 021753024

Славица Јурић, administrator@zajednicaucenja.edu.rs, 021753024, 0659753024, 021753024

Славица Јурић, магистар књижевних наука, ОШ „Свети Сава“ Бачка Паланка; Весна Гошовић, , ОШ „Ђорђе Крстић“ Београд

Славица Јурић, магистар књижевних наука, ОШ „Свети Сава“ Бачка Паланка; Весна Гошовић, , ОШ „Ђорђе Крстић“ Београд; Марија Милосављев, , ОШ „Браћа Новаков“, Силбаш

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање знања, вештина и неговање навика и ставова запослених у образовању за одговорно коришћење технологије у наставном процесу, личном и професионалном развоју, и за етичко деловање и допринос виртуелној заједници.

-Разумети значај и могућности технологије у побољшању наставног процеса, онлајн угледу професије и личном идентитету; -Освестити потенцијалне опасности у дигиталном свету и развити вештине заштите, поступке превенције и оптималног коришћења; -Упознати, поштовати и применити смернице, правила и навике дигиталне заједнице у комуникацији, преузимању, цитирању, редизајнирању, креирању, објављивању, лиценцирању и означавању веб-садржаја; -Оспособити за претрагу, филтрирање, вредновање, организацију и дељење веб-информација, препознавање и проверу плагијата; -Неговати алтруистички однос међусобне помоћи, подршке, лидерства и доприноса дигиталној заједници својим знањима, умећима и идејама.

Након обуке очекујемо да полазници : - Знају које су предности од активног и одговорног учешћа у виртуелној заједници, усвоје њена правила и навике, поштујући себе и свој рад, као и рад и углед других у заједници; - Свесни су опасности за уређаје и податке и умеју да заштите себе и друге од претњи; -Умеју да претражују, филтрирају, вреднују и организују веб-информације, проверавају плагијате и превентивно делују на смањивању плагирања; - Упознају бесплатне образовне ресурсе и програме отвореног кода и знају како да их етички преузимају, инсталирају, користе; -Користе различите сервисе за објављивање, дељење и креирање наставних садржаја и идеја, постављајући ознаке; - Активни су и доприносе у виртуелним дигиталним заједницама наставника и

 • 1. недеља
  • Дигиталне компетенције и дигитално држављанство
  • Дигитални идентитет
 • 2. недеља
  • Дигитално здравље
  • Дигитални детектив
 • 3. недеља
  • Дигитално издаваштво и фолксономија
  • Дигитално поштење
 • 4. недеља
  • Дигитална дипломатија
  • Дигитални алтруизам
 • 5. недеља
  • Од виртуелне реакције до евалуације
  • Знао сам, желео да знам, сазнао сам

45

недеља: 5
бодова: 40

4.000 динара укључује: - закуп домена и хостинга за Мудл и комерцијалних веб-алата, одржавања платформе - хонорар за реализаторе - трошкови документације (уверења, књиговодствени трошкови) - поштански и други трошкови