Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Каталошки број програма: 850  

Не

Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК, Доситејева 6, kulturalnirazlicak@gmail.com, 0641504220, 0642296640

Дијана Копуновић Торма, dkopunovic@gmail.com, 024670450, 0641504220

Дијана Копуновић Торма, магистар психолошких наука, Предшколска установа "Наша радост"; Ференц Торма, Тренер за рад са децом у изради народних, Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ

Дијана Копуновић Торма, магистар психолошких наука, Предшколска установа "Наша радост"; Ференц Торма, Тренер за рад са децом у изради народних, Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Стицање знања и вештина за подстицање целокупног дечјег развоја применом специфичних, традиционалних техника рада са природним материјалима (вуна, љуска од кукуруза,...) кроз индивидуализацију рада на различитим нивоима.

Овладавање разним техникама обраде и обликовања природних материјала усмерених на холистички приступ детету. Утврђивање зоне наредног развоја и осмишљавање креативних активности обликовања природних материјала који ће допринети напредовању и добробити деце. Освешћивање значаја израде ручног рада са природним материјалима са децом као стваралачког процеса. Упознавање са карактеристикама појединих природних материјала и начинима и могућностима њиховог коришћења с једне стране у функцији подстицања креативности даровите деце а са друге активирања деце са сметњама у развоју и њихово укључивање у рад

Очекујемо да ће учесници обогатити знања о користима и могућностима функционалне употребе природних материјала са циљем подстицања дечјег развоја. Стећи ће знања о специфичностима појединих природних материјала који нас окружују и о начинима њиховог креативног коришћења у раду са децом. Повећаће професионалне компетенције за осмишљавање конкретних активности обликовања природних материјала кроз ручни рад деце усмерених на подстицање њиховог целокупног развоја.

 • 1. дан
  • Обликовање и обрада природних материјала - специфичности и предности у раду са децом
  • Пауза
  • Природни материјали у игри и стваралаштву деце
  • Пауза
  • Карактеристике дечјег развоја кроз рад са природним материјалима и утврђивање зоне наредног развоја
  • Пауза
  • Рад са глином као техника подстицања развоја деце

30

дана: 1
бодова: 8

Нето цена по учеснику је 2.500,00 динара на нивоу групе од 30 учесника, која обухвата хонораре за ауторе и реализаторе, штампани материјал, уверења, ЦД за сваког учесника, канцеларијски, потрошни, природне и неструктуиране материјале и други материјал за рад учесника. У цену нису укључени порези и доприноси за ауторски хонорар, трошкови пута и смештаја и исхрана учесника и реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Удружење васпитача Нишавског округа, ЈПУ Пчелица, вртић Бамби, Бул. Немањића 14, Ниш Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 4
2 Удружење васпитача Нишавског округа, ЈПУ Пчелица, вртић Бамби, Бул. Немањића 14, Ниш Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 4
3 ЈПУ Пчелица, вртић Бамби, булевар Немањића 14, Ниш Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 4
4 ЈПУ Пчелица, вртић Бамби, булевар Немањића 14, Ниш Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.99
5 ЈПУ Пчелица, вртић Палчић, Наде Томића бб, Ниш Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.99
6 ЈПУ Пчелица, вртић Палчић, Наде Томића бб, Ниш Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.99
7 ЈПУ Пчелица, вртић Палчић, Наде Томића бб, Ниш Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 26 4
8 ЈПУ Пчелица, вртић Палчић, Наде Томића бб, Ниш Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 18 3.98
9 ЈПУ Пчелица, вртић Палчић, Наде Томића бб, Ниш Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 27 3.99
10 ПУ Мали научници, Сурчинска 76 З, Нови Београд, Ледине Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 19 3.98
11 Етно село "Моравски конаци", Велика Плана Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 27 3.99
12 ПУ "Миша Цвијовић", Санџачких бригада 9, Пријепоље Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.98
13 ПУ Наша радост, Пазинска 4, Суботица Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.99
14 ПУ Наша радост, Пазинска 4, Суботица Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.97
15 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 28 3.99
16 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.99
17 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 4
18 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 19 3.97

Укупно учесника: 494 | Просечна оцена: 3.99