Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Каталошки број програма: 850  

Не

Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК, Доситејева 6, kulturalnirazlicak@gmail.com, 0641504220, 0642296640

Дијана Копуновић Торма, dkopunovic@gmail.com, 024670450, 0641504220

Дијана Копуновић Торма, магистар психолошких наука, Предшколска установа "Наша радост"; Ференц Торма, Тренер за рад са децом у изради народних, Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ

Дијана Копуновић Торма, магистар психолошких наука, Предшколска установа "Наша радост"; Ференц Торма, Тренер за рад са децом у изради народних, Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Стицање знања и вештина за подстицање целокупног дечјег развоја применом специфичних, традиционалних техника рада са природним материјалима (вуна, љуска од кукуруза,...) кроз индивидуализацију рада на различитим нивоима.

Овладавање разним техникама обраде и обликовања природних материјала усмерених на холистички приступ детету. Утврђивање зоне наредног развоја и осмишљавање креативних активности обликовања природних материјала који ће допринети напредовању и добробити деце. Освешћивање значаја израде ручног рада са природним материјалима са децом као стваралачког процеса. Упознавање са карактеристикама појединих природних материјала и начинима и могућностима њиховог коришћења с једне стране у функцији подстицања креативности даровите деце а са друге активирања деце са сметњама у развоју и њихово укључивање у рад

Очекујемо да ће учесници обогатити знања о користима и могућностима функционалне употребе природних материјала са циљем подстицања дечјег развоја. Стећи ће знања о специфичностима појединих природних материјала који нас окружују и о начинима њиховог креативног коришћења у раду са децом. Повећаће професионалне компетенције за осмишљавање конкретних активности обликовања природних материјала кроз ручни рад деце усмерених на подстицање њиховог целокупног развоја.

 • 1. дан
  • Обликовање и обрада природних материјала - специфичности и предности у раду са децом
  • Пауза
  • Природни материјали у игри и стваралаштву деце
  • Пауза
  • Карактеристике дечјег развоја кроз рад са природним материјалима и утврђивање зоне наредног развоја
  • Пауза
  • Рад са глином као техника подстицања развоја деце

30

дана: 1
бодова: 8

Нето цена по учеснику је 2.500,00 динара на нивоу групе од 30 учесника, која обухвата хонораре за ауторе и реализаторе, штампани материјал, уверења, ЦД за сваког учесника, канцеларијски, потрошни, природне и неструктуиране материјале и други материјал за рад учесника. У цену нису укључени порези и доприноси за ауторски хонорар, трошкови пута и смештаја и исхрана учесника и реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Удружење васпитача Нишавског округа, ЈПУ Пчелица, вртић Бамби, Бул. Немањића 14, Ниш Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 4
2 Удружење васпитача Нишавског округа, ЈПУ Пчелица, вртић Бамби, Бул. Немањића 14, Ниш Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 4
3 ЈПУ Пчелица, вртић Бамби, булевар Немањића 14, Ниш Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 4
4 ЈПУ Пчелица, вртић Бамби, булевар Немањића 14, Ниш Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.99
5 ЈПУ Пчелица, вртић Палчић, Наде Томића бб, Ниш Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.99
6 ЈПУ Пчелица, вртић Палчић, Наде Томића бб, Ниш Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.99
7 ЈПУ Пчелица, вртић Палчић, Наде Томића бб, Ниш Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 26 4
8 ЈПУ Пчелица, вртић Палчић, Наде Томића бб, Ниш Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 18 3.98
9 ЈПУ Пчелица, вртић Палчић, Наде Томића бб, Ниш Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 27 3.99

Укупно учесника: 251 | Просечна оцена: 3.99