АНГАЖОВАНИ НАСТАВНИК – САВРЕМЕНА РЕШЕЊА ЗА РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Каталошки број програма: 937  

Не

Центар за образовно лидерство, Радничка 39/33, 11000 Београд, udruzenjecol@yahoo.com, 0693577807, ,

Мирјана Живковић, udruzenjecol@yahoo.com, 0113571136, 0644762201,

Жељко Деспотовић, доктор електротехничких наука, Институт „Михајло Пупин„-Београд, ; Јасминка Чекић - Марковић, Мастер, Центар за образовне политике; Милорад Гавриловић, дипломирани математичар , Правно пословна школа, Ниш ; Радован Живковић, мастер , Центар за образовно лидерство;

Жељко Деспотовић, доктор електротехничких наука, Институт „Михајло Пупин„-Београд, ; Јасминка Чекић - Марковић, Мастер, Центар за образовне политике; Милорад Гавриловић, дипломирани математичар , Правно пословна школа, Ниш ; Радован Живковић, мастер , Центар за образовно лидерство; Снежана Стаматовић, дипломирани педагог, Техничка школа, Пожега;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1.Унапређење квалитета наставе у стручним школама применом савремених решења за развој стручних компетенција кроз теоретску и практичну наставу, вежбе и учење кроз рад.

1.Упознавање наставника са моделом "6 исхода стручног образовања" усмереног на стицање примењивих знања, вештина и стручних компетенција. 2.Упознавање наставника са спектром савремених наставних метода у стручном образовању и начином њихове примене у зависности од контекста учења, предзнања и стила учења ученика. 3.Оспособљавање наставника за планирање наставе оријентисане на исходе узимајући у обзир специфичности подручја рада, наставног предмета, контекста учења и стила учења ученика. 4.Оспособљавање наставника за реализацију наставе оријентисане на исходе применом савремених метода и дидактичких решења за стицање примењивих знања, вештина и стручних компетенција.

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. дан1. Уводне активности 2. Оријентација на исходе учења и индивидуализација у средњем стручном образовању.Пауза за освежење3. Практична примена наученог. Групна вежба 1. Исходи стручног образовања. Пауза за освежење4. Савремена дидактичко методичка решења у стручном образовању . Пауза за ручак5. Практична примена наученог. Групна вежба 2. Припрема наставног часа.6.Завршне активности. Процена остварености циљева и оцена од стране учесника.

30

дана: 1
бодова: 8

1 900 динара, укључени сви трошкови аутора и реализатора, трошкови припреме и организације обуке и трошкови издавања уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Машинска школа,Ниш Милорад Гавриловић, Радован Живковић 26 3.84
2 ЕТШ "Никола Тесла", Београд, Краљице Наталије 31 Милорад Гавриловић, Радован Живковић 23 3.88
3 ЕТШ "Никола Тесла", Београд, Краљице Наталије 31 Милорад Гавриловић, Радован Живковић 25 3.82
4 Пољопривредна школа "Љубо Мићић", Болничка 2, Пожега Милорад Гавриловић, Радован Живковић 30 3.91

Укупно учесника: 104 | Просечна оцена: 3.86