Креирање наставних материјала за интерактивну наставу

Каталошки број програма: 350  

Не

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ, Војводе Мицка Крстића 1б/21, Београд, jesic@gerundijum.rs, 0114096593, 063527903,

Синиша Јешић, jesic@gerundijum.rs, 0114096587, 063527903,

Синиша Јешић, доктор математике, Електротехнички факултет Универзитета у Београду;

Синиша Јешић, доктор математике, Електротехнички факултет Универзитета у Београду; Наташа Ћировић, доктор математике, Електротехнички факултет Универзитета у Београду; Јасна Благојевић, , ОШ „Светозар Марковић„ у Београду; Тања Њаради, , ОШ „Мирослав Антић„ у Београду;

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за избор садржаја, обликовање и техничку реализацију наставних материјала за интерактивну наставу, на папиру и у електронском облику.

Специфични циљеви програма јесу обучавање наставника за: а) одабир врсте наставног материјала који је сврсисходан постављеним исходима часа и садржајима наставне јединице; б) одабир садржаја и његово дидактичко обликовање за одабрани тип наставног материјала; в) избор техничких решења у којима ће материјал бити реализован; г) реализацију техничког решења на рачунару, у виду дигиталне презентације или програма у Скречу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија

1. данТипови наставних материјала за интерактивну наставу Начини обликовања текста у материјалима за интерактивну наставуСлика у штампаним и аудио-визуелни садржаји у електронским наставним материјалимаДискусија о обрађеним темама, уз освежење Рад у Скречу Израда наставног материјала на изабрану тему - мини пројекатДискусија о темама програма и попуњавање анкетних листића

30

дана: 1
бодова: 8

Цена програма је 3500 динара по учеснику, што обухвата: трошкове организације, хонорар реализатора и радно-потрошни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Сад, ОШ "Васа Стајић", Војводе Книћанина 12Б Синиша Јешић, Јасна Благојевић, Тања Њаради 27 3.97
2 Нови Сад, ОШ "Васа Стајић", Војводе Книћанина 12Б Синиша Јешић, Наташа Ћировић, Јасна Благојевић 24 3.96
3 Сремска Митровица, ОШ "Бошко Палковљевић Пинки", Змај Јовина 27 Синиша Јешић, Јасна Благојевић 18 3.96
4 ОШ "Соња Маринковић", Јо Лајоша 78, Суботица Синиша Јешић, Јасна Благојевић 24 3.98
5 ОШ "Ослободиоци Беоргада", Прерадовићева 2, Београд Синиша Јешић, Наташа Ћировић, Јасна Благојевић 30 3.98
6 ОШ "Ослободиоци Београда", Прерадовићева 2, Београд Синиша Јешић, Тања Њаради 30 3.99
7 ОШ "Попински борци", Хероја Маричића 12, Врњачка Бања Синиша Јешић, Тања Њаради 13 3.96
8 ОШ "Вук Караџић", Саве Ковачевића 69, Лесковац Синиша Јешић, Јасна Благојевић 12 3.96
9 ОШ "Рашка", Омладински центар 3, Рашка Синиша Јешић, Јасна Благојевић 26 3.91

Укупно учесника: 204 | Просечна оцена: 3.96