Како написати пројекат из области образовања?

Каталошки број програма: 566  

Не

Удружење Путеви едукације, Коло српских сестара 3, Нови Сад, puteviedukacije@gmail.com, 638879645, 0649258143

Славица Јевић, puteviedukacije@gmail.com, 0216543839, 0638879645

Славица Јевић, Мастер филолог, ОШ "Алекса Шантић" Степановићево; Александра Крстић-Јовић, Мастер педагог, ОШ "Алекса Шантић" Степановићево; Милорад Јовић, Дипломирани правник, СШ “Вук Караџић”Сечањ

Славица Јевић, Мастер филолог, ОШ "Алекса Шантић" Степановићево; Александра Крстић-Јовић, Мастер педагог, ОШ "Алекса Шантић" Степановићево; Милорад Јовић, Дипломирани правник, СШ “Вук Караџић”Сечањ

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
директор/помоћник директора - компетенције директора за финансијско и административно управљање радом установе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за обезбеђивање законитости рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Подизање капацитета и оснаживање запослених у образовним установама за израду предлога пројеката усвајањем теоријских и практичних знања о пројектима којима се обезбеђује унапређење квалитета рада и развој установе

- Мапирање постојећих ресурса образовних установа за формирање пројектних тимова и креирање пројектних идеја. - Вођење учесника кроз планирање и креирање успешне пројектне пријаве и елемената пројектног циклуса - Обучавање ученика за самосталну израду предлога пројекта. - Упознавање учесника са циљевима и условима конкурса и програма намењених образовним установама.

Након похађања обуке учесници ће: - бити оспособљени да изврше анализу постојећих ресурса образовне установе за комплетну припрему предлога пројекта - познавати елементе пројектног циклуса за писање пројектне пријаве - бити оспособљени да самостално израде предлог пројекта - познавати изворе где се могу информисати о конкурсима намењеним образовним установама

 • 1. дан
  • Представљање и преглед агенде обуке
  • Значај учешћа образовних установа у пројектима и бенефити
  • Доступни конкурси у области образовања
  • Формирање пројектног тима
  • Фаза анализе у припреми пројекта - одабир теме и предлог пројекта
  • Фаза анализе у припреми пројекта - SWОТ анализа и ресурси које поседујемо
  • Пауза
  • Фаза планирања у припреми пројекта - Логичка матрица
  • Фаза планирања у припреми пројекта - дефинисање циљева, СМАРТ циљеви
  • Фаза планирања у припреми пројекта - Резултати
  • Фаза планирања у припреми пројекта - Активности на пројекту
  • Фаза планирања у припреми пројекта - мониторинг и евалуација
  • Пауза
  • Фаза планирања у припреми пројекта - индикатори, извори верификације, ризици
  • Фаза планирања у припреми пројекта - Пример логичке матрице
  • Почетни кораци
  • Фаза планирања у припреми пројекта - распоређивање средстава
  • Одрживост као значајна димензија предлога пројекта
  • Пауза
  • Смернице за успешан предлог пројекта
  • Нови трендови у образовању
  • Рекапитулација и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2000 РСД. У цену су урачунати: - Трошкови закупа простора - Трошкови материјала за припрему и вођење радионице - Куповина сертификата - Финансијска администрација - Хонорари

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Сад Славица Јевић, Александра Крстић-Јовић, Милорад Јовић 23 3.98
2 16. Дивизије 34, Кула Славица Јевић, Александра Крстић-Јовић, Милорад Јовић 11 3.98

Укупно учесника: 34 | Просечна оцена: 3.98