Развој мотивације за учење: улога и значај наставника

Каталошки број програма: 571  

Не

Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Филипа Вишњића бб, Косовска Митровица, fifa@pr.ac.rs, 028425473, 028425474, 028425474

Игор Ђурић, djuricigor1@gmail.com, 0113167128, 0641295974,

Игор Ђурић, доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици

Звездан Арсић, доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици; Милован Павловић, дипломирани мастер учитељ, дипл. педагог, Основна школа Свети Сава у Косовској Митровици

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развој и унапређење професионалне компетентности наставника за успешан рад на развијању ученикове мотивације за учење.

- Утврђивање различитих врста поступака и начина рада наставника у развијању мотивације код ученика. - Повећање ефикасности рада наставника на креирању наставних активности које доприносе већем ангажовању ученика у настави. - Оспособљавање наставника за креирање нових наставних активности у циљу повећања партиципације и ангажовања ученика на часу. - Рад на стварању подстицајне радне средине у којој ће ученици бити активни конструктори сопственог знања. - Рад наставника на ангажовању ученика у погледу избора тема и начина њихове обраде, а све у циљу јачања самопоуздања и самопоштовања код ученика. - Рад на развоју свести о зачају улоге наставника у подстицању и развијању ученикове мотивације за учење.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Уводни део семинара 2. Појам и значај мотивације у настави 3. Улога наставника у развијању мотивације ученика за учење 2. дан 1. Подстицање усмерености на учење у циљу повећања мотивисаности ученика у настави 2. Мотивација ученика у наставном раду 3. Закључци и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

3.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Марко Рајковић" Витина Звездан Арсић, Милован Павловић 30 3.67
2 Основна школа "Петар Петровић Његош" Горње Кусце - Гњилане Звездан Арсић, Милован Павловић 30 3.82
3 Основна школа "Милан Ракић" Бабин Мост-Обилић Звездан Арсић, Милован Павловић 26 3.9
4 Основна школа "Десанка Максимовић" Косовска Каменица Звездан Арсић, Милован Павловић 30 3.96
5 Основна школа "Десанка Максимовић" Косовска Каменица Звездан Арсић, Милован Павловић 28 3.87
6 Основна школа "Краљ Милутин" Грачаница Звездан Арсић, Милован Павловић 30 3.97
7 Медицинска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић" Пирот Николе Пашића 173 Звездан Арсић, Милован Павловић 30 3.91
8 Основна школа "Јован Цвијић" Зубин Поток Звездан Арсић, Милован Павловић 30 3.96
9 Економско-трговинска школа Косовска Митровица Звездан Арсић, Милован Павловић 28 3.98
10 Економско-трговинска школа Косовска Митровица Звездан Арсић, Милован Павловић 18 3.98

Укупно учесника: 280 | Просечна оцена: 3.9