Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика

Каталошки број програма: 21  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Весна Узелац, _______________________, ЕГШ „ Никол Тесла“, Зрењанин

Весна Узелац, _______________________, ЕГШ „ Никол Тесла“, Зрењанин; Слађана Станков, -, ЕГШ „ Никола Тесла“ , Зрењанин

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оспособљавање наставника за васпитно деловање на формирање и развој самопоуздања личности детета и ученика.

Развијање комуникацијских вештина наставника редуковањем пасивне и агресивне комуникације у корист асертивне; - Развијање способности наставника за добро слушање; - Развијање способности наставника за спознавање сопствених искривљених уверења - Развијање способности наставника за прилагођавање индивидуалним карактеристикма ученикаи за ефикаснију сарадњу са родитељима у циљу мотивацијеи развоја самопоуздане личности ученика - Подизање ниовоа самопоуздања наставника у циљу ефикаснијег деловања на формирање самопоуздане личности ученика. - Развијање способности наставника за добијање поверења ученика и развијање самопоуздања наставника редуковањем улога у животу које их у томе спречавају.

По завршетку обуке наставници ће овладати комуникацијским вештинама, стећи ће веће самопоуздање и знање из области васпитања и тако дати свој максимум васпитном деловању на развој здраве личности детета, кроз све облике васпитног рада са родитељима и ученицима, тако да ће акценат бити већи на васпитању. Односиће се и на способност наставника индиректног деловања на развој личности детета преко сарадње са родитељима, на способност мотивисања ученика уважавањем њихове различитости, на способност наставника да изгради поверење у могућност ученика и да има позитивна очекивања.

 • 1. дан
  • Увод.
  • 2. Улога адекватне, асертивне комуникације у стварању здравог одрастања личности.
  • 3. Кер модел когнитивне препреке и искривљена уверења која спречавају наставника да васпитно делује.
  • 4. Улоге у животу које нас спречавају да комуницирамо асертивно и васпитно делујемо.
  • 5. Значај доброг и активног слушања наставника за формирање и развој личности детета и ученика.
  • 6. Васпитно деловање наставника кроз различите облике рада са ученицима и родитељима.
  • Подстицајна средства у васпитању.
  • Евалуација.

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Медицинска школа, Земун Весна Узелац, Слађана Станков 30 3.81
2 ДУСШ "МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ" БЕОГРАД Весна Узелац, Слађана Станков 14 3.97
3 Средња машинска школа Нови Сад Весна Узелац, Слађана Станков 15 3.92
4 ОШ "Роса Трифуновић" Александровац Весна Узелац, Слађана Станков 26 4
5 ОШ "Вук Караџић" Смедеревска Паланка Весна Узелац, Слађана Станков 23 4

Укупно учесника: 108 | Просечна оцена: 3.94