Драмске игре у настави

Каталошки број програма: 520  

Не

БАЗААРТ, Крунска 33, bazaartheatre@yahoo.com, 0641297423, 062352142

Даринка Ковачевић, bazaartheatre@yahoo.com, 0112697053, 0631183660

Миодраг Савовић, Дипломирани математичар, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Сунчица Милосављевић, Доктор наука о позоришту, БАЗААРТ; Даринка Ковачевић, тренерица за интеркултурално учење, Базаарт, Репрезентативно удружење у култури; Дафина Жагар Марков, Мастер, Електротехничка школа „Стари градˮ; Ивана Деспотовић, Дипломирани глумац, БАЗААРТ / Удружење драмских уметника Србије

Миодраг Савовић, Дипломирани математичар, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Сунчица Милосављевић, Доктор наука о позоришту, БАЗААРТ; Даринка Ковачевић, тренерица за интеркултурално учење, Базаарт, Репрезентативно удружење у култури; Наташа Милојевић, Специјалиста драмске педагогије , БАЗААРТ, УБУС, Уметничка група "ArtEQ" , ЦЕДУМ; Ана Радончић, Мастер учитељ, ОШ "Ђуро Стругар"; Наташа Китаноска, мастер, ОШ „Иван Гундулић”; Бранијета Конџуловић, Дипл. проф. српске књижевности и језика , Четврта гимназија у Београду; Ана Остојић, студенткиња андрагогије, БАЗААРТ, Репрезентативно удружење у култури

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање наставника различитих предмета, васпитача, стручних сарадника и директора установа образовања и васпитања, за креативан приступ организацији и реализацији образовно-васпитног процеса кроз примену драмских игара као метода у раду.

1. Оспособљавање запослених у установама образовања и васпитања, за одабир и примену драмског приступа у образовном и васпитном процесу, у складу са постављеним циљевима и исходима, контекстом учења и специфичностима области учења; 2. Овладавање различитим драмским играма и другим креативним техникама у реализацији интерактивних, истраживачких, тематских и пројектних активности; 3. Креирање подстицајне и мотивишуће средине за учење, у којој се кроз креативне и сарадничке активности развијају функционална знања и врши снажан васпитни утицај на ученике; 4. Овладавање различитим стиловима учења, препознавање и охрабривање адекватног стила учења и целовито развијање потенцијала ученика.

Учесници су оспособљени да препознају ситуације у којима је драмски приступ најцелисходнија стратегија учења. Овладали су различитим драмским играма које примењују као равноправне технике у креирању и реализацији образовног и васпитног процеса. Оспособљени су да планирају и спроводе адекватне драмске активности у односу на постављене циљеве и исходе предмета, односно контекст учења. Развили су позитиван став према примени интерактивних и сарадничких креативних техника за развој демократског и инклузивног етоса у учењу. Усвајањем интердисциплинарног приступа, оснажени су за јачање вертикалних и хоризонталних корелација.

 • 1. дан
  • Поздравна реч. Интерактивне вежбе представљања
  • Увод у основне појмове драме у образовању
  • Пауза
  • Невербално изражавање и комуникација
  • Игре речима
  • Пауза за ручак
  • Игре улога
  • Покрет у простору
  • Пауза
  • Учење кроз доживљено искуство
  • Рефлексија о могућностима примене, подела у мале групе и припрема за наредни дан
 • 2. дан
  • Звук и покрет у настави
  • Развијање дечје игре до методичког средства
  • Повезивање градива са реалним искуствима ученика
  • Пауза
  • Примена драмских игара у настави
  • Пауза за ручак
  • Примена драмских игара у настави - 2. ДЕО
  • Пауза
  • Рефлексија и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 4500 динара. У цену су урачунати: трошкови материјала за припрему и вођење програма; трошкови освежења и сендвича за учеснике; путни трошкови реализатора и координатора; куповина и штампање сертификата; финансијска администрација; хонорари за реализаторе и координатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Ђура Јакшић, Канарево брдо бр. 2 Миодраг Савовић, Наташа Китаноска, Бранијета Конџуловић 14 4

Укупно учесника: 14 | Просечна оцена: 4