Едукација едукатора – КИНОЛОГИЈА

Каталошки број програма: 906  

Не

ALBAVET, Bogatić, Mike Vitomirovića 43, albavet.nvo@gmail.com, 0157786540, 0638035235,

Branislav Berić, albavet.nvo@gmail.com, 0157786540, 0638035235,

Бранислав Берић, доктор ветеринарске медицине, Мачванска средња школа Богатић; Анђелка Чичић, доктор ветеринарске медицине, Пољопривредно ветеринарска школа Свилајнац; Милан Малетић, доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине Београд;

Бранислав Берић, доктор ветеринарске медицине, Мачванска средња школа Богатић; Анђелка Чичић, доктор ветеринарске медицине, Пољопривредно ветеринарска школа Свилајнац; Славољуб Андрић, , ;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повећање квалитета и ефикасности наставе.Подизање нивоа знања и вештина наставника стручних предмета

Стицање нових практичних и теоретских знања и примена у настави изборних и уско стручних предмета у области кинологије и процедура са оцењивањем паса у екстеријеру

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУвод. Изазови планирања и реализације наставног предметаПаузаПсихологија пасаРучакГајење и репродукција пасаПаузаЕкстеријер, телесна грађа пасаПрезентација организатора2. данКинологија Србије. Аутохтоне расе пасаПаузаОцењивање екстеријера шпаса по FCI стандардимаПаузаОцењивање екстеријера шпаса по FCI стандардимаРучакЕвалуација обуке

20

дана: 2
бодова: 13

4500 РСД по учеснику. Наставни материјали, у штампаном облику и електронској форми, свеска, оловка, кафа и освежење на паузама, као и хонорари аутора и реализатора и други трошкови реализације