Како заштити права потрошача и препознати манипулације потрошачима кроз класичне медије и друштвене мреже

Каталошки број програма: 282  

Не

Zaštita potrošača, Preševska 61, office@zastitapotrosaca.com, 0112415485, 0638697867

Nenad Bumbić, nenad@zastitapotrosaca.com, 0112415485, 0638697867

Ненад Бумбић, магистар наука пословног управљања, Заштита потрошача

Златинка Бумбић, дипломирани педагог, Девета гимназија "Михаило Петровић Алас"; Ненад Бумбић, магистар наука пословног управљања, Заштита потрошача; Снежана Јованов, дипломирана правница, Заштита потрошача

друштвене науке

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређење знања наставника и стручних сарадника из области заштите права потрошача, одрживог развоја, способности да препознају манипулације путем медија и друштвених мрежа и да новостечена знање пренесу на занимљив и креативан начин ученицима.

Оспособљавање наставника за успешну теоријску и практичну едукацију ученика о: - правима потрошача - начину на који потрошачи могу да заштите своја права - обавезама трговаца које проистичу из Закона о заштити потрошача, Закона о трговини и Закона о електронској трговини - потрошачима и одрживом развоју - манипулацијама младих кроз медије и друштвене мреже, - Повећање компетенција наставника за примену иновативних метода подучавања и учења - Опремање наставника са материјалом за спровођење наставе на конкретним примерима (видео снимци изјава стварних потрошача, медијски садржаји објављени на PTC-y, Б92, у Блицу и другим медијима из којих се јасно види да је у питању манипулација (плаћени текстови и сл.).

Повећање компетенција учесника за успешну теоријску и практичну едукацију ученика о: -правима потрошача -начину на који потрошачи могу да заштите своја права -обавезама трговаца које проистичу из Закона о заштити потрошача, Закона о трговини и Закона о електронској трговини -манипулацијама младих кроз класичне и савремене медије (друштвене мреже, блогове и сл.) - одрживом развоју Повећана опремљеност наставника материјалима за спровођење наставе на конкретним примерима (видео снимци изјава потрошача, медијски садржаји објављених на PTC-y, Б92, Блицу итд из којих се јасно виде манипулације (плаћени текстови и сл.) Развијена способност ученика да разликује чињенице од интерпретација и критички преиспитају медијске садржаје

 • 1. дан
  • Шта знамо о правима потрошача?
  • Паузе
  • Како читати законе кроз примере из Закона о заштити потрошача и Закона о сис. образовања и васпитања
  • Пауза
  • Основне одредбе Закона о заштити потрошача, Закона о трговини и Закона о електронској трговини
  • Пауза
  • Преваре младих на интернету
  • Пауза
  • Манипулације младима кроз медије и медијске садржаје
  • Пауза
  • Како се у EУ и скандинавским земъама едукују ученици о потрошачким правима и одрживом развоју
  • Пауза
  • Потрошачи: одржив развој и заштита животне средине
  • Пауза
  • Како организовати час о потрошачким правима и одрживом развоју

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 по учеснику за минимум 15 учесника. У случају мањег броја учесника цена се коригује адекватно. Цена укључује све материјале потребене током обуке и приступ метеијалима на нашем сајту.