Континуирано усавршавање професора који предају француски као страни језик, као и професора који у билингвалној настави предају остале предмете на француском језику

Каталошки број програма: 877  

Не

Удружење професора француског језика Србије, Студентски трг 3, mmm.milena@yahoo.com, 0637711081, ,

Милена Милановић, mmm.milena@yahoo.com, 0637711081, 0637711081,

Татјана Шотра-Катунарић, Др лингвистичких наука, (дидактика франц, Филолошки факултет, Катедра за Романистику; Милена Милановић, професор француског језика мастер, Француски институт у Београду, Foreign Languages S; Данијела Милошевић, Професор француског језика и књижевности, Француски институт у Београду; Биљана Константиновић, Дипломирани професор француског језика и, Пета београдска гимназија, Илије Гарашанина 24, Бе; Валентина Поповић, Дипломирани професор француског језика и, Економско – трговинска школа Бор;

Татјана Шотра-Катунарић, Др лингвистичких наука, (дидактика франц, Филолошки факултет, Катедра за Романистику; Милена Милановић, професор француског језика мастер, Француски институт у Београду, Foreign Languages S; Данијела Милошевић, Професор француског језика и књижевности, Француски институт у Београду; Биљана Константиновић, Дипломирани професор француског језика и, Пета београдска гимназија, Илије Гарашанина 24, Бе; Пуача Божић, дипломирани професор француског језика и, Огледна основна школа „ Владислав Рибникар „ , Фра; Валентина Поповић, Дипломирани професор француског језика и, Економско – трговинска школа Бор;

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Програм има за циљ комлексне активности везане за усавршавање професора француског језика према концепту целоживотног образовања, и, децентрализоване семинаре који се симултано одржавају по градовима Србије (2 x 8 сати годишње у 10 градова).

Мењати стереотипе у понашању наставника и ученика у наставном процесу, претворити учионицу у место стварних дешавања. Побољшати квалитет наставе дијагностиковањем и решавањем тешкоћа у учењу/настави француског језика, актуализовати знања/вештине наставникове (с акцентом на Заједничком европском оквиру), актуализовати социјално-културна знања везана за савремени франкофони контекст, побољшати позицију француског као страног језика у школском систему Србије. Пројектом се предвиђа усвајање комуникативно-акционих наставних техника фокусираних око четири наставне осе: аудитивне и визуелане рецепције, усмене и писмене продукције.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. данКомпетенција СЛУШАЊЕ/УСМЕН0 РАЗУМЕВАЊЕ - први деоКомпетенција СЛУШАЊЕ/УСМЕН0 РАЗУМЕВАЊЕ - други деоКомпетенција СЛУШАЊЕ/УСМЕН0 РАЗУМЕВАЊЕ - трећи деоКомпетенција СЛУШАЊЕ/УСМЕН0 РАЗУМЕВАЊЕ - четврти део2. данКомпетенција: УСМЕНА ПРОДУКЦИЈА - први деоКомпетенција: УСМЕНА ПРОДУКЦИЈА - други деоКомпетенција: УСМЕНА ПРОДУКЦИЈА - трећи деоКомпетенција: УСМЕНА ПРОДУКЦИЈА - четврти део3. данСтицање компетенцие: Школско писање - први деоСтицање компетенцие: Школско писање - други деоСтицање компетенцие: Школско писање - трећи деоСтицање компетенцие: Школско писање - четврти део

30

дана: 3
бодова: 18

Појединачна цена по дану је 1000, 00 динара. Ако се семинар одржава у трајању од 2 дана, цена је 2000,00, а за три дана је 3000,00 динара. (надокнада предавачима, локалним и централним координаторима, путни трошкови и смештај, радни материјал, освежење и лагани ручак)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ниш, Гимназија Светозар Марковић, Бранка Радичевића 1; Филозофски факултет, Ћирила и Методија 2 Милена Милановић, Данијела Милошевић 25 3.93
2 Ниш,Филозофски факултет, Ћирила и Методија 2 Татјана Шотра-Катунарић, Данијела Милошевић 30 3.9
3 Београд Милена Милановић, Данијела Милошевић 30 3.75
4 Београд Татјана Шотра-Катунарић, Биљана Константиновић 28 3.83
5 Филозофски факултет, Ћирила и Методија 2 Татјана Шотра-Катунарић, Милена Милановић 20 3.87

Укупно учесника: 133 | Просечна оцена: 3.86