Модели комуникације у онлајн окружењу

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 338  

Да

Центар за унапређење наставе Абакус, Љубише Миодраговића 7ж/5 Београд, goranabakus@gmail.com, 0648090630, 0648090631,

Горан Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 0648090630, 0641730170,

Жолт Коња, дип. инж. електротехнике, Електротехничка школа „Михајло Пупин„ Нови Сад; Горан Станојевић, дип. инж. саобраћаја, Средња техничка ПТТ школа;

Жолт Коња, дип. инж. електротехнике, Електротехничка школа „Михајло Пупин„ Нови Сад; Горан Станојевић, дип. инж. саобраћаја, Средња техничка ПТТ школа; Милена Крстић, дипл. инж. електротехнике , Електротехничка школа „Никола Тесла„ Ниш; Оливера Марковић, Професор математике и информатике, Електротехничка школа „Мија Станимировић„;

информатика

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређење комуникационих вештина наставника у онлајн окружењу; професионално оснаживање наставника за примену нових метода и техника у комуникацији уз примену савремених информационо комуникационих технологија.

Упознавање наставника са савременим онлајн образовним окружењима као и онлајн комуникационим алатима; оснаживање наставника да применом техника успешне комуникације у онлајн окружењу унапреде квалитет наставе; унапређивање комуникацијских вештина и сарадње између наставника и ученика као и наставника и родитеља; оспособљавање наставника за управљање онлајн окружењем за рад и учење; индивидулазовани приступ раду са ученицима кроз израду персоналног окружења за учење; подршка наставницима у процесу доживотног усавршавања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
стручни сарадник у школи

1. недељаПојам и значај комуникације у онлајн окружењу Системи и сервиси који пружају онлајн комуникацијуПлатформе за управљање учењем и социјалне мреже за учење погодне за комуникацију са ученицима и род.Безбедност на интернету и стварање толерантне средине за учење2. недељаУспостављање онлајн окружења за учење и комуникацију на системима за управљање учењемСараднички рад и модели комуникација у онлајн окружењуДодавање ресурса и активности са посебним освртом на комуникационеКомуникација са ученицима у онлајн окружењу3. недељаКреирање образовног окружења на oнлајн сервису Гугл класрум Модели комуникације у онлајн окружењу Гугл класрумаКреирање образовног окружења на oнлајн сервисима Едмодо, Кан академија или Клас ДоџоМодели комуникације у онлајн окружењу Едмодо, Кан академија или Клас Доџо

30

недеља: 3
бодова: 20

Цена по учеснику је 2500 динара. У цену су урачунати хонорари за модераторе, наставни материјали, административни трошкови и организација непосредног дела семинара.