ИНФОРМАТИЧКА АКТУАЛИЗАЦИЈА

Каталошки број програма: 315  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Бојан Памучар, Мастер књижевности, Гимназија Чачак; Љиљана Војиновић, инг. електротехнике и рашунарства, спец., Регионални центар Чачак;

Бојан Памучар, Мастер књижевности, Гимназија Чачак; Љиљана Војиновић, инг. електротехнике и рашунарства, спец., Регионални центар Чачак; Јасмина Вуковић, Професор технике и информатике, Гимназија Чачак;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Информатичка актуализација наставних садржаја путем унапређивања познатих и развијања нових знања и вештина у оквиру информатичко-комуникационих технологија. Функционално повезивање иновативних метода наставе и развијање међупредметних компетенција.

Подстицање креативних и иновативних потенцијала наставника у употреби савремених наставних средстава и начина рада. Унапређивање квалитета међупредметних компетенција кроз функционално повезивање предметних садржаја и информатичког дискурса. На основу примера из предметне наставе демонстрирати могућности модела наставе који је применљив у свим друштвеним наукама и општеобразовним предметима. Актуализовати компетенције наставника у оквиру ИКТ кроз упућивање на континуитет стварања властите базе дигиталних наставних садржаја као и могућност њихове размене са колегама.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика

1. данУпознавање са основном идејом информатичке актуализацијеФункционално повезивање садржаја у информатички актуализован моделФункционална актуализација садржаја из окружења, наставне праксе или медијаИзрада видео записа у програму Movie MakerИзрада Prezi презентације о току семинара (резиме)Затварање и евалуација

25

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 по учеснику (ауторски хонорар, услуге Регионалног центра)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Бојан Памучар, Љиљана Војиновић 25 3.87
2 Гимназија, 13. септембра 58, Ивањица Бојан Памучар, Љиљана Војиновић 12 3.92
3 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Бојан Памучар, Љиљана Војиновић 25 3.81

Укупно учесника: 62 | Просечна оцена: 3.87