Подстицајно родитељство кроз игру- модул 3: Приступ и начини рада са породицом

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 849  

Да

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије, Господар Јевремова 18 Београд, spasicjadranka@yahoo.com, 0603320241, 0692084033 , 0113426287

Јадранка Спасић, sumspus@gmail.com, 0112633140, 0603320241

Ивана Михић , Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Ивана Михић , Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Бојана Јокић, , ПУ''Радосно детињство'', Нови Сад; Јасмина Марковић, , Предшколска установа ,,Чика Јова Змај“,Београд; Славица Делибашић, ВСС, ПУ ,,Радосно детињство,, Нови Сад; Невенка Аранђеловић, Медицинска сестра васпитач, ПУ „Галеб“; Јадранка Спасић, , ПУ Дечји дани Београд; Јелена Бранковић, , Јелена Бранковић предузетник, Центар за едукацију ; Драгана Антић, , ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац; Марија Милић, , ПУ "Нада НаУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ; Јелена Банић, , ПУ "Бамби" Бор; Светлана Радосављевић , , ПУ "Наше дете" Врање; Дејана Јотић, , ПУ "Радосно детињство"; Силвана Панов, , ПУ "Бамби" Бор; Марија Станојковић, , ПУ "Наше дете" Врање; Виолета Ђерговић, , ПУ "Ђулић" Зајечар; Александра Цимеша, , ПУ "Вера Гуцоња " Сомбор; Есма Плојовић, , ПУ "Младост" Нови Пазар; Алма Нокић, , ПУ "Младост" Нови Пазар; Андријана Палић, , ПУ "Нада НаУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Дубље разумевање концепта Подстицајној родитељстав и могућих приступа и начина рада практичара уса породицом. Примењива алата и приступа у раду са родитељима који доказано омогућују развој респонзивности и подршку истраживању улоге родитеља

Продубљивање разумевања концепта Подстицајног родитељства- анализа приступа и начина рада са породицом Значај учења кроз игру у дому,улози родитеља у подстицају и самој игри са дететом,респонзивности као његовом темељу, примена алате и приступа у раду са родитељима који доказано омогућују развој респонзивности и подршку истраживању улоге родитеља у игри са дететом Фактори који подстичу родитељство- креирање прилика за укљученост оба родитеља и подстицај квалитетној интеракцији родитеља и детета Промишљање облика сарадње са породицом који за циљ имају подршку квалитетној интеракцији родитеља и детета кроз игру и учешће детета у рутинама породичног живота.

Учесници ће познавати и имати прилике да пробају алате у раду са родитељима и децом који омогућују развој респонзивности и подршку истраживању улоге родитеља у игри детета; Учесници ће бити упознати са применом антиципаторног вођења, моделовања у раду са једним родитељем и групама родитеља и деце

 • 1. недеља
  • Увод у тему
  • Придруживање-повезивање са породицом
 • 2. недеља
  • Праћење понашања (интеракција) и препознавање потреба породица
  • Антиципаторно вођење у раду са породицама
 • 3. недеља
  • Моделовање родитељског понашања
  • Моделовање родитељског понашања у групном контексту- рад са групама родитеља и деце
 • 4. недеља
  • Дискусија, самостални прикази примера учесника

20

недеља: 4
бодова: 20

90.000.00 Укупан нето износ који се уплаћује ауторима програма износи 90.000.00 по групи У износ су урачунати: надокнада предавачима, интернет, трошкови припреме видео и осталог материјала појединачно за сваког учесника ,Припреме Практикума и Дневника учења,уверења учесницима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Невенка Аранђеловић 16 4
2 Виолета Ђерговић 23 3.55
3 Марија Милић 19 4
4 Марија Милић 14 4
5 Јасмина Марковић 21 4
6 Светлана Радосављевић 24 3.51
7 Марија Станојковић 23 3.87
8 Алма Нокић 17 3.97
9 Бојана Јокић 18 3.45
10 Бојана Јокић 21 4
11 Невенка Аранђеловић 20 3.35
12 Невенка Аранђеловић 24 3.81
13 Славица Делибашић 19 3.68
14 Александра Цимеша 23 4
15 Невенка Аранђеловић 20 3.77
16 Невенка Аранђеловић 19 3.94
17 Дејана Јотић 17 4
18 Дејана Јотић 15 3.71
19 Алма Нокић 21 3.97
20 Есма Плојовић 26 3.78
21 Есма Плојовић 19 3.91
22 Марија Милић 23 4
23 Марија Милић 21 3.81
24 Марија Милић 23 3.62
25 Марија Милић 18 3.95
26 Драгана Антић 19 3.88
27 Драгана Антић 25 3.84

Укупно учесника: 548 | Просечна оцена: 3.83