Подстицајно родитељство кроз игру- модул 3: Приступ и начини рада са породицом

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 849  

Да

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије, Господар Јевремова 18 Београд, spasicjadranka@yahoo.com, 0603320241, 0692084033 , 0113426287

Јадранка Спасић, sumspus@gmail.com, 0112633140, 0603320241

Ивана Михић , Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Ивана Михић , Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Бојана Јокић, , ПУ''Радосно детињство'', Нови Сад; Јасмина Марковић, , Предшколска установа ,,Чика Јова Змај“,Београд; Славица Делибашић, ВСС, ПУ ,,Радосно детињство,, Нови Сад; Невенка Аранђеловић, Медицинска сестра васпитач, ПУ „Галеб“; Јадранка Спасић, , ПУ Дечји дани Београд; Јелена Бранковић, , Јелена Бранковић предузетник, Центар за едукацију ; Драгана Антић, , ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац; Марија Милић, , ПУ "Нада НаУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ; Јелена Банић, , ПУ "Бамби" Бор; Светлана Радосављевић , , ПУ "Наше дете" Врање; Дејана Јотић, , ПУ "Радосно детињство"; Силвана Панов, , ПУ "Бамби" Бор; Марија Станојковић, , ПУ "Наше дете" Врање; Виолета Ђерговић, , ПУ "Ђулић" Зајечар; Александра Цимеша, , ПУ "Вера Гуцоња " Сомбор; Есма Плојовић, , ПУ "Младост" Нови Пазар; Алма Нокић, , ПУ "Младост" Нови Пазар; Андријана Палић, , ПУ "Нада НаУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Дубље разумевање концепта Подстицајној родитељстав и могућих приступа и начина рада практичара уса породицом. Примењива алата и приступа у раду са родитељима који доказано омогућују развој респонзивности и подршку истраживању улоге родитеља

Продубљивање разумевања концепта Подстицајног родитељства- анализа приступа и начина рада са породицом Значај учења кроз игру у дому,улози родитеља у подстицају и самој игри са дететом,респонзивности као његовом темељу, примена алате и приступа у раду са родитељима који доказано омогућују развој респонзивности и подршку истраживању улоге родитеља у игри са дететом Фактори који подстичу родитељство- креирање прилика за укљученост оба родитеља и подстицај квалитетној интеракцији родитеља и детета Промишљање облика сарадње са породицом који за циљ имају подршку квалитетној интеракцији родитеља и детета кроз игру и учешће детета у рутинама породичног живота.

Учесници ће познавати и имати прилике да пробају алате у раду са родитељима и децом који омогућују развој респонзивности и подршку истраживању улоге родитеља у игри детета; Учесници ће бити упознати са применом антиципаторног вођења, моделовања у раду са једним родитељем и групама родитеља и деце

 • 1. недеља
  • Увод у тему
  • Придруживање-повезивање са породицом
 • 2. недеља
  • Праћење понашања (интеракција) и препознавање потреба породица
  • Антиципаторно вођење у раду са породицама
 • 3. недеља
  • Моделовање родитељског понашања
  • Моделовање родитељског понашања у групном контексту- рад са групама родитеља и деце
 • 4. недеља
  • Дискусија, самостални прикази примера учесника

20

недеља: 4
бодова: 20

90.000.00 Укупан нето износ који се уплаћује ауторима програма износи 90.000.00 по групи У износ су урачунати: надокнада предавачима, интернет, трошкови припреме видео и осталог материјала појединачно за сваког учесника ,Припреме Практикума и Дневника учења,уверења учесницима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Невенка Аранђеловић 16 4
2 Виолета Ђерговић 23 3.55
3 Марија Милић 19 4
4 Марија Милић 14 4
5 Јасмина Марковић 21 4
6 Светлана Радосављевић 24 3.51
7 Марија Станојковић 23 3.87
8 Алма Нокић 17 3.97
9 Бојана Јокић 18 3.45
10 Бојана Јокић 21 4
11 Невенка Аранђеловић 20 3.35
12 Невенка Аранђеловић 24 3.81
13 Славица Делибашић 19 3.68
14 Александра Цимеша 23 4
15 Невенка Аранђеловић 20 3.77
16 Невенка Аранђеловић 19 3.94
17 Дејана Јотић 17 4
18 Дејана Јотић 15 3.71
19 Алма Нокић 21 3.97
20 Есма Плојовић 26 3.78
21 Есма Плојовић 19 3.91
22 Марија Милић 23 4
23 Марија Милић 21 3.81
24 Марија Милић 23 3.62
25 Марија Милић 39 3.56
26 Марија Милић 18 3.95
27 Драгана Антић 19 3.88
28 Драгана Антић 25 3.84

Укупно учесника: 587 | Просечна оцена: 3.82