Ништа се не подразумева

Каталошки број програма: 634  

Не

Удружење "Млади и игра", Суботица, Алеја маршала Тита 18/2-4, pozdravradosni@gmail.com, 0638569323

др Миланка Станкић, pozdravradosni@gmail.com, 0638569323, 0638569323

Миланка Станкић, доктор књижевних наука, ОШ "Свети Сава", Суботица; Ирис Стантић Миљачки, Мастер , Основна школа „Владимир Назор“, Ђурђин

Миланка Станкић, доктор књижевних наука, ОШ "Свети Сава", Суботица; Ирис Стантић Миљачки, Мастер , Основна школа „Владимир Назор“, Ђурђин; Стефан Басарић, мастеранд, Основна школа „Матко Вуковић“, Суботица

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање механизама за боље разумевање повезаности раазличитих циклуса образовања кроз рефлексивну анализу у праксе путем хоризонталне повезаности.

1. Развијање и унапређивање суштинске сарадње између свих актера предуниверзитетског образовања ради подршке преласку ученика на следећи ниво образовања, размене знања и вештина о методама и начинима трансфера знања, а у циљу унапређења ученичких компетенција за усвајање знања и њихову примену у реалним животним ситуацијама. 2. Разумевање суштине компетенција и стандарда и на који начин се исте усвајају у различитим нивоима образовања кроз адеватно постављање исхода и на основу њих квалитетну реализацију наставе. 3. Полазници се упознају са савременим моделима наставе, концептом савременог уџбеника и могућностима примене дигиталних уџбеника и платформи у образовању и начинима имплементације универзалног дизајна за учење и израду истих.

- Полазници разумеју суштине компетенција и стандарда и на који начин се исте усвајају у различитим нивоима образовања кроз адеватно постављање исхода и на основу њих квалитетну реализацију наставе. - Полазници знају савремене моделе наставе, - Полазници разумеју значај хоризонталне повезаности рефлексивних пракси - Разумеју концепт савременог уџбеника и могућности примене дигиталних уџбеника и платформи у образовању - Полазници на примеру приказују имплементацију универзалног дизајна за учење. - Полазници израђују квалитетан и функционалан дигитални материјал поштујући ревидирану Блумову таксономију, водећи рачуна о димензијама знања и димензијама когнитивних процеса.

  • 1. дан
    • Усклађеност стандарда и исхода учења од вртића до завршних разреда средњег образовног циклуса
    • 2. кључне компетенције за 21. век; рад у фокус-групи, систем концентричних кругова
    • Савремени модел учења
    • Модел универзалног дизајна за учење

30

дана: 1
бодова: 8

1800 динара (путни трошкови аутора и релизатора, смештај, дизајнирање и одржавање јутјуб канала, радни и образовни материјал за учеснике)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ђурђин, ОШ "Владимир Назор" Миланка Станкић, Ирис Стантић Миљачки, Стефан Басарић 21 3.96

Укупно учесника: 21 | Просечна оцена: 3.96