Коришћење CMS система у настави и ваннаставним активностима школе

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 337  

Да

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш, Александра Медведева 14 спрат 2 канцеларија 235, Ниш, info@pdis.org.rs, 018512500, ,

Дејан Пејчић, dpejca@mts.rs, 018512500, 0637714164,

Снежана Цвејић, , Основна школа„Краљ Александар Први”, Нови Београд; Милан Динић, , Основна школа „Вук Караџић„, Житковац; Драган Илић, , Прва нишка гимназија „Стеван Сремац„ Ниш;

Снежана Цвејић, , Основна школа„Краљ Александар Први”, Нови Београд; Милан Динић, , Основна школа „Вук Караџић„, Житковац; Драган Илић, , Прва нишка гимназија „Стеван Сремац„ Ниш; Наташа Танасковић, , Електротехничка школа „Никола Тесла„, Ниш; Татјана Митић, , Прва нишка гимназија „Стеван Сремац„, Ниш; Миодраг Крстић, , Економска школа, Ниш; Дејан Станковић, , Гимназија „Бора Станковић„, Ниш; Саша Поповић, , Центар за образовање Академија Учи Слободно; Наташа Стојковић, , „Алексиначка гимназија„, Алексинац; Александар Стојковић, , Основна школа „Сретен Младеновић Мика„, Ниш;

информатика

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подстицање и оспособљавање наставника за израду и уређивање веб сајта. Развијање способности запослених у образовању у области ИКТ уз примену алата за израду и уређивање наставних веб садржаја коришћењем CMS система за управљање садржајем.

Подстицање креативних потенцијала запослених у школама у изради, уређивању и ажурирању садржаја на веб страницама за потребе предмета и иновирања и унапређења сопственог рада и рада школе. Стицање неопходних знања и специфичних вештина за израду садржаја, уређивање, дељење садржаја и ажурирање наменског сајта у сврху реализације наставе конкретног предмета или интернет презентације школе. Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање примене ИКТ-а. Развијање отворености према процесу сталног учења и усавршавања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. недељаУпознавање са системом за учење на даљину2. недељаCMS системи за управљање садржајима3. недељаПројектни задатак у WordPress CMS систему за управљање садржајем4. недељаПројектни задатак у Joomla CMS систему за управљање садржајем.5. недељаЗавршни сусрет и презентација урађених задатака

30

недеља: 5
бодова: 26

Цена програма износи 3.500,00 динара по учеснику. Цена покрива све трошкове ангажовања реализатора програма, трошкове исхране и пута водитеља програма, материјал за реализацију програма, закуп просторије где се последња стационарна тема реализује. У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови исхране полазника при реализацији теме у оквиру које је планиран непосредни контакт полазника и реализатора програма.