Методе и технике процене постигнућа одраслих полазника

Каталошки број програма: 485  

Не

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију, Чика Љубина 18- 20, Београд, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0113282985, 0113282985

Маријана Дражић, ipa.obuke@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0655396951, 0113282985

Снежана Медић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Миомир Деспотовић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филозофски факултет; Шефика Алибабић, Редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Мирјана Милановић, ВСС- Дипломирани андрагог, Министарство просвете, науке и технол. развоја;

Снежана Медић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Марија Црнојевић, Мастер психол. и Мастер андраг. наука, Фармацеутско-физиотерапеутска школа; Зорица Милошевић, доктор наука – андрагошке науке, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Хајдана Гломазић, доктор наука – андрагошке науке, Институт за криминол. и соц. истраживања, Београд; Јасмина Марковић, магистар андрагогије, Аcademia Educativa; Наташа Пјевић, Мастер андрагог, Formac group – Серфорд.о.о;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обучавање учесника за примену различитих процедура, метода и техника за процену напредовања и постигнућа одраслих полазника у процесу учења

Оспособљавање учесника у програму за: - Коришћење различитих техника за праћење постигнућа одраслих полазника - релевантаних за област и ниво образовања у коме учесници обуке реализују своје програме образовања (основно, средње, опште, стручно, формално, неформално и сл.) - Примену различитих облика праћења постигнућа у свим нивоима, областима и облицима образовања - Разумевање разлика у оцењивању и праћењу постигнућа полазника - Коришћење процена постигнућа као алата за развој мотивације за даље учење - Иницијалну процену статуса знања и вештина полазника - Креирање-пројекцију индивидуалног пута напредовања полазника кроз процес учења

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање програма, начина рада и упознавање са полазницима 1. Оцењивање и праћење постигнућа Пауза2. Иницијална процена знања и вештина полазника и индивидуални пут напредовања полазникаПауза3. Формативно и сумативно процењивање постигнућа Пауза4.a) Рад у паралелним групама - Група 1. Технике за формативно и сумативно оцењивање 4.б) Рад у паралелним групама Група 2. Специфичности процене постигнућа полазника стручних обука Пауза5. Инструкције за самостално учење2. данВођено и планирано самостално учење, Тема: Вођено и планирано самостално учење

20

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 5000 дин. + ПДВ Спецификација цене Аутори и реализатори: 2 дана X 2 реализатора/аутора Организација тренинга Материјал за семинар Такса Факултета и Института 13,5% Трошкови ПДВ-а За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Сента, Фондација "Про Сиентиа Натурае" Снежана Медић, Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 18 3.79
2 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 16 3.84
3 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 13 3.92
4 Филозофски факултет, Универзитет у Београду Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 15 3.98
5 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 20 3.86
6 Beograd Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 22 3.93
7 Onlajn Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 22 3.93
8 Filozofski fakultet Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 35 3.88
9 Filozofski fakultet Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 23 3.92

Укупно учесника: 184 | Просечна оцена: 3.89