БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Каталошки број програма: 899  

Не

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – Висока инжењерска школа струковних студија, Наде Димић 4, Београд-Земун, info@tehnikum.edu.rs, 0112619673, 0112618242,

Раденко Рајић, rrajic@tehnikum.edu.rs, 0112619673, 0648675882,

Александар Шотић, доктор техничких наука, ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ - ВИШСС;

Александар Шотић, доктор техничких наука, ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ - ВИШСС; Раденко Рајић, доктор техничких наука - област машинств, ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКО; Миливоје Миливоје, Дипломирани инжењер електротехнике, Техникум Таурунум Висока инжењерска школа струковн;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Едукација наставника средњих стручних школа о ризицима којима су ученици изложени у току дуалног образовања и о превентивним мерама које би утицале да се ризик од повреда и оштећења здравља сведе на минимум.

Информисање наставника о правима ученика на безбедност и здравље у току обављања стручне праксе. Упознавање наставника са могућим опасностима и штетностима у различитим технолошким процесима, као потенцијалним изворима повреда на раду. Информисање наставника о обавезама установе за стручно образовање и обавезама послодавца у обезбеђивање примене превентивних мера. Упознавање наставника са превентивним мерама које се предузимају у циљу остваривања безбедних и здравих услова за рад при: коришћењу опреме за рад, извођењу грађевинских радова, излагању хемијским материјама, излагању буци и вибрацијама, коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду, коришћењу сталних и привремених електричних инсталација, ручном преношећу терета.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данСистем безбедности и здравља на радуПрава ученика са аспекта безбедности и здравља на раду Опасности и штетности у стручном образаовањуПревентивне мере за заштиту ученика од повредаСредства и опрема за личну заштитуПровера знања тестирањем и студија случаја

25

дана: 1
бодова: 8

бесплатно

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа, Југословенска 4, Железник, Београд Александар Шотић, Миливоје Миливоје 1 3.7
2 Хемијско-технолошка и прехрамбена школа "Жикица Дамњановић", Браће Марјановић, Смедеревска Паланка Александар Шотић, Миливоје Миливоје 25 0

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 1.85