Како са насиљем и васпитним проблемима у школи

Каталошки број програма: 113  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624, 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Дивна Марковић, професор педагогије и психологије, ОШ „Душан Јерковић„; Весна Ешпек Дебељевић, професор педагогије и психологије, ОШ Прва основна школа краља Петра II, Ужице; Славица Симић, мастер психологије, ОШ „Нада Матић” Ужице; Радица Благојевић-Радовановић, дипломирани психолог, ОШ „Алекса Дејовић„ Севојно/Ужице

Дивна Марковић, професор педагогије и психологије, ОШ „Душан Јерковић„; Весна Ешпек Дебељевић, професор педагогије и психологије, ОШ Прва основна школа краља Петра II, Ужице; Славица Симић, мастер психологије, ОШ „Нада Матић” Ужице; Јасмина Жеравчић, дипломирани психолог, ОШ „Душан Јерковић„

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Обука наставника за решавање васпитних проблема, спречавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања у школи

1. познавање законских оквира рада на превенцији и интервенцији насиља, реговања и спречавања, злостављања и занемаривања и свих васпитних проблема 2. познавање садржаја васпитног и појачаног васпитног рада и процедура покретања и вођења васпитног и васпитно-дисциплинског поступка 3. усвајање знања о узрасним и развојним проблемима, поремећајима понашања, њиховим узроцима, стратегијама и поступцима за њихово отклањање и ублажавање 4. развијање вештина решавања проблема са ученицима 5. познавање и примена процедура и поступака за стварање безбедне школе 6. решавање проблема кроз сарадњу са родитељима и ваншколским институцијама 7. практична примена стечених знања и вештина 8. познавање врста, редоследа и начина вођења евиденције

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Увод у семинар Шта нуди закон, а пракса мора – ЗАКОНСКИ ОКВИР Рад са ученицима / први део /- Б-1,Б-2, Б-3 2. дан Рад са ученицима / други део / -Б-4 Сарадња – Решавање проблема кроз партнерство Евиденција – Како и шта евидентирати Рад са изабраним васпитним проблемима из праксе Евиденција – Како и шта евидентирати

30

дана: 2
бодова: 16

2.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Посавски партизани - Обреновац Дивна Марковић , Весна Ешпек Дебељевић 30 3.97
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Дивна Марковић , Јасмина Жеравчић 30 3.99
3 ОШ Јован Јовановић Змај-Суботица Дивна Марковић , Јасмина Жеравчић 30 3.95
4 Техничка школа - Власотинце Дивна Марковић , Јасмина Жеравчић 30 3.98

Укупно учесника: 120 | Просечна оцена: 3.97