Индивидуализација у образовању одраслих и рад са одраслима са тешкоћама и сметњама у учењу

Каталошки број програма: 447  

Не

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију, Чика Љубина 18- 20, Београд, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0113282985, 0113282985

Маријана Дражић, ipa.obuke@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0655396951, 0113282985

Снежана Медић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Миомир Деспотовић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филозофски факултет; Шефика Алибабић, Редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Мирјана Милановић, ВСС- Дипломирани андрагог, Министарство просвете, науке и техн. развоја;

Снежана Медић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Зорица Милошевић, доктор наука – андрагошке науке , Филозофски факултет Универзитета у Београду; Марија Црнојевић, Мастер псих. наука и Мастер андра. на., Фармацеутско-физиотерапеутска школа; Наташа Пјевић, Мастер андрагог, Formac group – Серфорд.о.о; Бранкица Влашковић, Дипломирани андрагог, мастер инжењер , Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Јелена Ковачевић, Дипломирани андрагог, HR Centar; Јелена Тасић, дипломирани андрагог, -;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развој и унапређење компетенција наставника/тренера за примену индивидуализованог приступа у процесу образовања одраслих и оспособљавање за рад са одраслима који имају тешкоће и сметње у учењу

- Оспособљавање учесника за разумевање, прихватање и примену принципа индивидуализације : - процеса наставе - учења одраслих - праћења, процењивања и оцењивања постигнућа одраслих у процесу учења - Разумевање идеје и прихватање концепта инклузивног образовања - Остваривање инклузивног образовања у образовању одраслих (за drop out и early school livers, одрасле са сметњама) - Познавање законске регулативе о инклузивном образовању - Познавање процедура и техника реализације инклузивног образовања у систему образовања одраслих

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање програма, начина рада и упознавање са полазницимаИндивидуализација у образовању одраслих 1ПаузаИндивидуализација у образовању одраслих 2ПаузаИнклузивно образовање у систему образовања одраслих 1ПаузаИклузивно образовање у систему образовања одраслих 2ПаузаИнструкције за самостално учење2. данИндивидуализација у образовању одраслих и рад са одраслима са тешкоћама и сметњама у учењу

20

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 5000 дин. + ПДВ Спецификација цене Аутори и реализатори: 2 дана X 2 реализатора/аутора Организација тренинга Материјал за семинар Такса Факултета и Института 13,5% Трошкови ПДВ-а За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Сента, Фондација "Про Сиентиа Натурае" Снежана Медић, Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 18 3.86
2 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Снежана Медић, Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 18 3.94
3 Филозофски факултет, Универзитет у Београду Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 19 3.83
4 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 22 3.94
5 Filozofski fakultet u Beogradu Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 21 3.9
6 Beograd Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 22 3.92
7 Onlajn Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 22 3.97
8 Filozofski fakultet Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 23 0
9 Filozofski fakultet Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 25 3.89

Укупно учесника: 190 | Просечна оцена: 3.47