Штетни организми у шумама и елементима зелене инфраструктуре и ресурси интегралне заштите биља у шумарству, пољопривреди и хортикултури

Каталошки број програма: 936  

Не

Удружење за пејазажну хортикултуру Србије, Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд, milka.glavendekic@sfb.bg.ac.rs, 0638512627, 0113053899, 0112545485

Милка Главендекић, milka.glavendekic@sfb.bg.ac.rs, 0113053899, 0638512627, 0112545485

Милка Главендекић, доктор биотехничких наука, Универзитет у Београду; Биљана Видовић, доктор биотехничких наука, Универзитет у Београду- Пољопривредни факултет ; Бојан Стојнић, доктор биотехничких наука, Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет, ;

Милка Главендекић, доктор биотехничких наука, Универзитет у Београду; Биљана Видовић, доктор биотехничких наука, Универзитет у Београду- Пољопривредни факултет ; Бојан Стојнић, доктор биотехничких наука, Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет, ;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развој вештина рада у тиму и усвајање нивих сазнања. Упознавање учесника са заштићеним објектима, насељем стабала и штетним организмима има за циљ да унапреди компетенције учесника и буде подстицај за истраживачки рад.

Пружање биолошких знања професорима опште образовних и стручних предмета да могу да унапреде своје компетенције из предмета које предају. Подршка учесницима да примене методе активне наставе на основу резултата научног рада у заштићеном објекту природе. Показивање разноврсности зглавкара, утицаја мишоликих глодара на природно обнављање шума и примери шетних гриња на дрвенастим врстама пружају разноврсне садржаје који би могли да мотивишу учеснике да се баве научним радом. Научни рад наставника је важан предуслов да се ученици определе за научна истраживања.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данДиверзитет зглавкара у заштићеним и привредним шумама подручја Обедске барепаузаШтетност и сузбијање мишоликих глодара у шумарствупаузаДрвеће у граду као станиште заштићених врста животиња2. данГриње на украсним биљкамапаузаПроблеми сузбијања кртице у Европској Унији и СрбијипаузаШтетне гриње - актуелни проблеми

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 4.500,00 динара ако је обука у Београду или до 10км удаљено место обуке од Београду. Ако је дужа дестинација додатно се обрачунавају трошкови путовања у износу од 7.500,00 до 12.000,00 динара. Цена материјала, освежења на паузи и трошкови пута чине 30%, надокнада за реализаторе (бруто) 60% и режијски трошкови УПХС 10%.