Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Каталошки број програма: 132  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624, 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Милена Вићевић, професорка разредне наставе, Регионални центар Ужице

Милена Вићевић, професорка разредне наставе, Регионални центар Ужице; Гордана Савић, ВСС, Ужички центар за људска права и демократију

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оснаживање и подстицање запослених у образовању да препознају дискриминацију и да стекну знања и вештине о механизмима за заштиту од дискриминације у оквиру свог професионалног ангажмана.

Разумевање основних појмова (стереотипи, предрасуде, стигматизација), разлику међу њима и повезаност са дискриминацијом; Препознавање стереотипа и предрасуда и осмишљавање аргументованих одговора на њих; Информисање учесника о распрострањености дискриминације у Србији кроз преглед ставова јавног мнења; Унапређивање и стицање основних знања о кључним појмовима везаним за дискриминацију; Информисање учесника о формално–правном оквиру и механизмима за заштиту од дискриминације; Унапређивање и стицање знања учесника на који начин могу увести приницип равноправности у свој рад; Мотивација учесника да се активније баве промоцијом равноправности и заштитом од дискриминације у свом раду.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
Ди

1. дан Уводна сесија Стереотипи, предрасуде и стигматизација Дискриминација Типови дискриминације и законски оквир Механизми заштите од дискриминације Улога образовно-васпитних установа у промоцији равноправности и заштити од дискриминације Сумирање и евалуација обуке Две кафе-паузе са освежењем

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Вук Караџић-Шилово Милена Вићевић, Гордана Савић 30 3.95
2 ОШ Лепосавић - Лепосавић Милена Вићевић, Гордана Савић 30 3.98
3 ОШ Рифат Бурџовић Тршо Милена Вићевић, Гордана Савић 30 3.85
4 Регионални центар за професионални развој запослених у обрзовању Ужице Милена Вићевић, Гордана Савић 30 3.82
5 ОШ Светозар Марковић-Лесковац Милена Вићевић, Гордана Савић 30 3.96
6 Техничка школа Раде Металац Лесковац Милена Вићевић, Гордана Савић 30 3.81
7 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Милена Вићевић, Гордана Савић 25 3.95
8 Регионални центар за професионални развој запослених у обрзовању Ужице Милена Вићевић, Гордана Савић 26 3.91
9 ОШ Живадин Апостоловић-Трстеник Милена Вићевић, Гордана Савић 30 3.96
10 Регионални центар за професионални развој запослених у обрзовању Ужице Милена Вићевић, Гордана Савић 26 3.77
11 Техничка школа-Пожега Милена Вићевић, Гордана Савић 30 3.93
12 ОШ Љубивоје Бајић - Медвеђа Милена Вићевић, Гордана Савић 30 3.98
13 ОШ Ратко Вукићевић - Ниш Милена Вићевић, Гордана Савић 30 3.95
14 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Милена Вићевић, Гордана Савић 29 4
15 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак Милена Вићевић, Гордана Савић 27 3.94
16 Гимназија-Ивањица Милена Вићевић, Гордана Савић 29 3.96
17 ОШ Доситеј Обрадовић - Ћићевац Милена Вићевић, Гордана Савић 30 3.92
18 ОШ Марко Пајић - Вича Милена Вићевић, Гордана Савић 28 3.91
19 Центар за стручно усавршавање Чачак Милена Вићевић, Гордана Савић 18 3.98
20 Медицинска школа Два хероја-Нови Пазар Милена Вићевић, Гордана Савић 26 3.97
21 Средња школа-Драгачево-Гуча-онлине Милена Вићевић, Гордана Савић 27 3.93
22 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар-онлине ZOOM Милена Вићевић, Гордана Савић 15 3.95
23 Гимназија Свети Сава-Пожега Милена Вићевић, Гордана Савић 25 3.96
24 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице-ZOOM Милена Вићевић, Гордана Савић 23 3.81
25 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Милена Вићевић, Гордана Савић 18 3.88
26 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице-ZOOM Милена Вићевић, Гордана Савић 17 3.96
27 Centar za obrazovanje Kragujevac -ZOOM Милена Вићевић, Гордана Савић 30 3.9
28 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице - ЗООМ Милена Вићевић, Гордана Савић 16 3.94
29 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Милена Вићевић, Гордана Савић 23 3.81
30 ОШ Вук Караџић-Сурчин Милена Вићевић, Гордана Савић 22 3.86
31 Основна школа за образовање одраслих - Обреновац Милена Вићевић, Гордана Савић 21 3.96

Укупно учесника: 801 | Просечна оцена: 3.92