КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Каталошки број програма: 116  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Драгана Пелемиш, ОШ „Ђура Јакшић„ Каћ; Душанка Ђокић, магистар, Саобраћајна школа „Пинки„ Нови Сад

Драгана Пелемиш, ОШ „Ђура Јакшић„ Каћ; Душанка Ђокић, магистар, Саобраћајна школа „Пинки„ Нови Сад; Биљана Кондић, Основна школа „Ђура Јакшић„

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапредити компетенције наставника за комуникацију и сарадњу применом техника и вештина комуникације које су у функцији развоја и побољшања сарадничких односа са свим учесницима у васпитно-образовном раду.

- Развијање свести наставника o значају комуникацијске компетентности и њених облика, као основе за добру сарадњу и интерперсоналне односе у школи. - Упознавање наставника са принципима и правилима вербалне, невербалне, паравербалне и електронске комуникације. - Усавршавање, увежбавање и примена техника емпатијске, асертивне комуникације и вештина конструктивног решавање проблема у интерперсоналним односима наставника са учеником, родитељима, наставником. - Планирање различитих облика сарадње и мотивисање наставника за унапређење партнерских и сарадничких односа са свим учесницима у васпитно-образовном раду.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
стручни сарадник у школи

1. дан Уводни део Значај комуникацијске компетентности за професију наставника Комуникација наставника у интерперсоналим односима Примена конструктивних вештина и техника у комуникацији и конструктивно решавање проблемских ситуација Сарадња – резултат успешне комуникације у школи Извођење закључака и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Велико Градиште, ОШ „Иво Лола Рибар” Душанка Ђокић, Драгана Пелемиш 30 3.97
2 Ниш, Школа моде и лепоте Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 30 3.83
3 Шабац, ОШ "Лаза К. Лазаревић" Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 28 3.94
4 Шабац, ОШ "Лаза К. Лазаревић" Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 29 3.84
5 Бајина Башта, ОШ "Рајак Павићевић" Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 29 3.9
6 ОШ "Вук Караџић", Крушевац Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 30 3.84
7 ОШ "Вук Караџић", Крушевац Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 30 3.99
8 ОШ "Сава Ковачевић", Михајловац, СМ Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 30 3.94
9 ОШ "Јован Стерија Поповић", Нови Београд Душанка Ђокић, Биљана Кондић 30 3.95
10 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Душанка Ђокић, Биљана Кондић 28 3.92
11 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Душанка Ђокић, Биљана Кондић 20 3.93
12 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Душанка Ђокић, Биљана Кондић 23 3.98
13 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Душанка Ђокић, Биљана Кондић 19 3.88
14 Ниш, ОШ "Свети Сава" Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 30 3.94
15 Прокупље, ОШ "Ратко Павловић Ћићко" Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 29 3.6
16 Трстеник, ОШ "Живадин Апостоловић" Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 28 3.97
17 Каћ, ОШ "Ђура Јакшић" Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 30 3.99
18 Саобраћајна школа "Пинки" Нови Сад Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 30 3.98
19 Нови Сад, ОШ "Жарко Зрењанин" Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 29 3.82
20 Нови Сад, ОШ "Жарко Зрењанин" Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 28 3.95

Укупно учесника: 560 | Просечна оцена: 3.91