КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Каталошки број програма: 116  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Драгана Пелемиш, ОШ „Ђура Јакшић„ Каћ; Душанка Ђокић, магистар, Саобраћајна школа „Пинки„ Нови Сад

Драгана Пелемиш, ОШ „Ђура Јакшић„ Каћ; Душанка Ђокић, магистар, Саобраћајна школа „Пинки„ Нови Сад; Биљана Кондић, Основна школа „Ђура Јакшић„

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапредити компетенције наставника за комуникацију и сарадњу применом техника и вештина комуникације које су у функцији развоја и побољшања сарадничких односа са свим учесницима у васпитно-образовном раду.

- Развијање свести наставника o значају комуникацијске компетентности и њених облика, као основе за добру сарадњу и интерперсоналне односе у школи. - Упознавање наставника са принципима и правилима вербалне, невербалне, паравербалне и електронске комуникације. - Усавршавање, увежбавање и примена техника емпатијске, асертивне комуникације и вештина конструктивног решавање проблема у интерперсоналним односима наставника са учеником, родитељима, наставником. - Планирање различитих облика сарадње и мотивисање наставника за унапређење партнерских и сарадничких односа са свим учесницима у васпитно-образовном раду.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
стручни сарадник у школи

1. дан Уводни део Значај комуникацијске компетентности за професију наставника Комуникација наставника у интерперсоналим односима Примена конструктивних вештина и техника у комуникацији и конструктивно решавање проблемских ситуација Сарадња – резултат успешне комуникације у школи Извођење закључака и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Душанка Ђокић, Биљана Кондић 28 3.92
2 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Душанка Ђокић, Биљана Кондић 20 3.93
3 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Душанка Ђокић, Биљана Кондић 23 3.98
4 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Душанка Ђокић, Биљана Кондић 19 3.88
5 Каћ, ОШ "Ђура Јакшић" Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 30 3.99

Укупно учесника: 120 | Просечна оцена: 3.94