Програмирање је лако, научити га може свако

Каталошки број програма: 711  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Горица Његовановић, Дипломирани учитељ-мастер, ОШ „Михајло Пупин“, Земун; Милена Богуновић, Мастер учитељ, ОШ „Михајло Пупин” Земун

Горица Његовановић, Дипломирани учитељ-мастер, ОШ „Михајло Пупин“, Земун; Милена Богуновић, Мастер учитељ, ОШ „Михајло Пупин” Земун; Гордана Стоковић, Мастер учитељ, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Повећање ефикасности наставе унапређивањем компетенција наставника за поучавање и учење применом алгоритама, програмирања и роботике интердисциплинарним приступом.

Упознавање наставника са бројним могућностима реализације наставе и остваривања циљева образовања уз примену алгоритамског начина мишљења, кодирања и роботике. Упознавање наставника са могућностима учења програмирања за ученике млађих разреда без употребе и са употребом рачунара. Подстицање наставника да код ученика развијају алгоритамски начин мишљења, као једну од основних вештина за живот и рад у савременом друштву. Подучавање наставника да ове вештине код ученика развијају интердисциплинарним начином рада. Стицање вештина и компетенција наставника за примену роботике у настави. Развијање креативности код наставника и ученика, применом ових знања и вештина.

Наставник разуме значај развијања алгоритамског начина мишљења, учења програмирања и познавања роботике у савременом образовању. Мотивисан и оспособљен наставник уме да препозна теме и садржаје којима се развија алгоритамски начин мишљења, учи програмирање и примењују роботи у настави. Оспособљен наставник самостално осмишљава, креира и примењује програмирање у настави интердисциплинарно. Наставник је оснажен да и без употребе рачунара развија алгоритамски начин мишљења. Наставник је стекао потребна знања и вештине да са ученицима самостално израђује роботе и користи их у настави. Инспирисан наставник уме да на креативан начин примени стечена знања и вештине.

 • 1. дан
  • Вештине за 21. век
  • Пауза
  • Алгоритам, код, програм
  • Пауза
  • Интердисциплинарни приступ развијању алгоритамског начина мишљења и учењу програмирања без рачунара
  • Пауза
  • Едукативне игре за учење програмирања уз помоћ рачунара
  • Пауза
  • Роботика
  • Пауза
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1 900 динара, за групу од 30 полазника. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, Београд Горица Његовановић, Гордана Стоковић 16 3.92

Укупно учесника: 16 | Просечна оцена: 3.92