Креирање математичких задатака по узору на PISA и TIMMS тестирање

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 417  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Невенка Јовановић, дипломирани психолог и РЕ&КБТ психотерап, Четврта гимназија у Београду; Владимир Маринков, , ЕТШ „Вук Караџић“ Стара Пазова; Драгана Ћурчић, , Економско-трговинска школа, Бечеј

Невенка Јовановић, дипломирани психолог и РЕ&КБТ психотерап, Четврта гимназија у Београду; Владимир Маринков, , ЕТШ „Вук Караџић“ Стара Пазова; Драгана Ћурчић, , Економско-трговинска школа, Бечеј

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника у планирању и реaлизацији наставе математике са посебним освртом на креирање задатака који повећавају функционално знање ученика и математичку писменост.

Оспособљавање наставника за систематско праћење нивоа функционалне писмености ученика у области математике. Оспособљавање наставника за креирање и примену разноврсног наставног материјала. Усмеравање наставника на преиспитивање сопственог рада на основу информација добијених у оквиру самог програма и повратних информација од ученика. Развијање вештине самоевалуације засноване на информацијама добијених у оквиру самог програма и повратним информацијама од ученика.

По завршетку обуке, очекује се да ће учесници обуке бити оспособљени за: - креирање математичких задатака по узору на PISA и TIMMS тестирање - прилагођавање одређених садржаја/примера/задатака индивидуалним карактеристикама ученика;

  • 1. недеља
    • PISA и TIMSS тестирање
    • Шта други уче из математике?
  • 2. недеља
    • Когнитивни нивои и математичке компетенције као основ за креирање задатака

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Владимир Маринков, Драгана Ћурчић 17 3.98
2 Владимир Маринков, Драгана Ћурчић 12 3.97
3 Владимир Маринков, Драгана Ћурчић 9 4
4 Владимир Маринков, Драгана Ћурчић 6 4

Укупно учесника: 44 | Просечна оцена: 3.99