Практична примена вештина и метода учења у школама

Каталошки број програма: 544  

Не

Учитељско друштво Лесковац, Бабичког одреда 27, 16000 Лесковац, udlleskovac@gmail.com, 0631043532, 0631043666, 016242091

Дејан Цакић, cakicdejan78@gmail.com, 016297077, 0641452592,

Дејан Цакић, мастер образовних политика, Основна школа „Стојан Љубић„; Сања Ђорђевић, мастер филолог

Дејан Цакић, мастер образовних политика, Основна школа „Стојан Љубић„; Сања Ђорђевић, мастер филолог; Весна Павловић, спец. дидак. методиј.наука у области ППД, ОШ „Милован Глишић„

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника и развијање педагошких и дидактичко-методичких компетенција у области унапређивања знања и вештина у практичној примени иновативних вештина и метода учења у школи.

1. Оспособљавање наставника за коришћење савремених наставних метода и стратегија учења; 2. Унапређивање неопходних педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника за увођење различитих иновативних приступа и модела рада у настави; 3. Пружање подршке наставницима за овладавање ефикасним техникама учења и примене креативних техника рада у активно оријентисаној настави 4. Разумевање практичних примена и развијање способности самоучења ученика 5. Развијање способности наставника за откривање узрока и превладавање тешкоћа у учењу и развијања функционалног знања код ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
директор/помоћник директора

1. дан Уводно излагање и упознавање са темом и садржајем програма Стилови учења Корнелов метод хватања белешки и практична примена Корнеловог метода ПЗ3П метод читања и практична примена ПЗ3П метода читања Практична примена Мапе ума у настави Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Лесковац Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 30 3.99
2 Основна школа "Браћа Миленковић" - Шишава, Власотинце Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 30 3.92
3 Основна школа "Доситеј Обрадовић", Пожаревац Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 30 3.88
4 Основна школа "Др Јован Цвијић", Јована Цвијића 9 Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 29 3.92
5 Основна школа "Доситеј Обрадовић", Војислава Илића 5, Крушевац Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 30 3.99
6 ОШ "Јован Цвијић", Јована Цвијића 9, Смедерево Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 30 3.97
7 Основна школа "Бата Булић, Јована Јовановића Змаја 1, Петровац на Млави Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 26 0
8 Техничка школа "Раде Металац", Лесковац Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 30 3.86
9 Основна школа "Доситеј Обрадовић", Војислава Илића 5, Крушевац Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 30 3.99

Укупно учесника: 265 | Просечна оцена: 3.5