„ЛЕКТИРА НЕ БОЛИ – развој читалачке мотивације„

Каталошки број програма: 852  

Не

Краљевачко друштво учитеља, Олге Јовичић бр.1, kducitelja@gmail.com, 036314330, 0641210604, 036314331

Биљана Сеизовић, biljanaseizovic@gmail.com, 036336216, 0642667173,

Ана Милошевић, професор разредне наставе, ОШ „Јово Курсула„, Краљево; Данка Тешић, професор разредне наставе, ОШ „Живан Маричић„ Жича

Ана Милошевић, професор разредне наставе, ОШ „Јово Курсула„, Краљево; Данка Тешић, професор разредне наставе, ОШ „Живан Маричић„, Жича; Светлана Филиповић, професор српске и светске књижевности, ОШ „Јово Курсула„, Краљево; Драгана Ђурић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Живан Маричић„ Жича

српски језик и књижевност

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

- Обука учитеља и наставника за примену активне наставе и информационих технологија у српском језику и сагледавање дидактичких принципа и технике рада на часу. - Повећање ефикасности наставе/учења

- Оспособљавање учитеља и наставника за примену активне наставе путем књижевних радионица и контаката са писцима путем Скајпа и уживо - Анализа узрочно-последичне везе између одабраних метода рада и постигнућа ученика - Развој читалачке мотивације код ученика

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

1. дан Актуелна питања у настави српског језика и резултати ПИСА тестова Могућности отклањања слабости у раду на књижевном делу Мотивација ученика у класичној организацији наставе Модели радионица „Лектира не боли„ у пракси Лектира не боли у школи Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Нето цена (без пореза) за групу 28.000.00 динара. Укључује 8 сати ефективне едукације и презентације, трошкове сертификата, ауторства, реализације и координације програма. У цену нису укључени трошкови пута и трошкови штампаног материјала

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић" Саве Немањића 2 Крагујевац Ана Милошевић, Данка Тешић 18 3.99
2 Kраљево, ОШ "Јово Курсула", Доситејева 136 Ана Милошевић, Данка Тешић 20 3.99
3 ОШ "Др Драгиша Мишовић" Булевар Вука Караџића 1 Ана Милошевић, Светлана Филиповић 27 3.96
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Ана Милошевић, Светлана Филиповић 21 3.99
5 ОШ " Стана Бачанин" Лешак Ана Милошевић, Данка Тешић 30 3.92
6 Ниш, ОШ "Бранко Миљковић", Љубомира Николића 3 Ана Милошевић, Данка Тешић 30 3.99
7 ОШ "Херој Радмила Шишковић", Змај Јовина 27 Смедеревска Паланка Ана Милошевић, Данка Тешић 24 3.95
8 ОШ "Нада Пурић", Владике Николаја 33, Ваљево Ана Милошевић, Данка Тешић 27 3.96
9 ОШ,, Сава Керковић" , Светог Саве 22, Љиг Ана Милошевић, Данка Тешић 30 3.99
10 Параћин Ана Милошевић, Драгана Ђурић 27 3.97
11 ОШ ,,Милан Ракић" Ул.Кнеза Грбовића, Мионица Ана Милошевић, Данка Тешић 30 3.93
12 Зум платформа ОШ ,,Вук Караџић" , Моравска 2 Ана Милошевић, Данка Тешић 30 3.96
13 Краљево, онлајн Ана Милошевић, Данка Тешић 30 3.99
14 Краљево, онлајн Ана Милошевић, Данка Тешић 30 3.97
15 Краљево, онлајн Ана Милошевић, Данка Тешић 28 3.99

Укупно учесника: 402 | Просечна оцена: 3.97