Од учионице до причаонице – контекстуално усвајање страног језика

Каталошки број програма: 868  

Не

Дата Дидакта, Милутина Миланковића 1/45, Нови Београд, datadidakta@gmail.com, 0603017839, ,

Вера Шћекић, datadidakta@gmail.com, 0116558564, 0603017839,

Марина Копиловић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Стеван Сремац”, Београд; Ранка Вујановић, професор немачког језика и књижевности, ОШ „Дринка Павловић„, Београд; Јасмина Лелековић, мастер методике француског језика, ОШ „14. октобар„, Барич

Марина Копиловић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Стеван Сремац”, Београд; Ранка Вујановић, професор немачког језика и књижевности, ОШ „Дринка Павловић„, Београд; Јасмина Лелековић, мастер методике француског језика, ОШ „14. октобар„, Барич; Ивона Ранђеловић, дипломирани филолог за енглески језик, ОШ „Вук Караџић” Печењевце

страни језик

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање капацитета наставника за примену метода и техника рада у настави страних језика које доприносе усвајању страног језика као средства комуникације у ужем и ширем друштвеном контексту.

Пружање подршке наставницима у разумевању важности контекстуализације језичких садржаја која обезбеђује функционална знања, која је оријентисана на ученике, подразумева њихову оптималну партиципацију и аутономију у учењу, која позитивно утиче на развој њихових когнитивних способности, трансфер знања и подстицајно делује на њихову мотивацију за учење; стицање знања и вештина за примену разноврсних метода и техника рада које подразумевају контекстуализацију језичких садржаја примерену узрасту, интересовањима и потребама ученика и која подстиче креативност; подизање свести наставника о неопходности оспособљавања ученика за ефикасну употребу страног језика као средства комуникације у ужем и ширем друштвеном контексту.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. дан Језички интермецо Не морам да се мучим граматику кад учим Ја у главној улози Маштамо наглас – Одисеја за један час

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Аврам Мразовић", Сомбор Марина Копиловић, Ранка Вујановић, Јасмина Лелековић 19 3.98
2 ОШ "IV краљевачки батаљон", Олге Јовичић бр. 1, Краљево Марина Копиловић, Јасмина Лелековић 29 3.94
3 ОШ "Љубица Радосављевић Нада", Ђердапска бб, Зајечар Марина Копиловић, Ранка Вујановић 22 3.97
4 ОШ "Прва основна школа", Карађорђева 122, Ваљево Марина Копиловић, Ранка Вујановић, Јасмина Лелековић 16 3.99
5 ОШ "Јован Ристић", Беле Бартока 48а, Палилула, Београд Марина Копиловић, Ранка Вујановић, Јасмина Лелековић 24 3.95
6 ОШ "Петар Петровић Његош", Стражиловска бб, Зрењанин Марина Копиловић, Ранка Вујановић, Јасмина Лелековић 12 3.94
7 ОШ "Свети Сава", Аксентија Мародића бб, Суботица Марина Копиловић, Ранка Вујановић, Јасмина Лелековић 11 3.96
8 ОШ "Јован Јовановић Змај", Змај Јовина 3, Панчево Марина Копиловић, Ранка Вујановић, Јасмина Лелековић 14 3.96
9 ОШ "Јован Дучић", Милентија Поповића 16, Нови Београд Марина Копиловић, Ранка Вујановић, Јасмина Лелековић 29 3.8

Укупно учесника: 176 | Просечна оцена: 3.94