Иновативне методе у настави Грађанског васпитања

Каталошки број програма: 268  

Не

Учитељско друштво Ниш, Краља Стефана Првовенчаног 2, anamladenovic66@gmail.com, 0600251652, 018251652, 018251652

Ана Младеновић, anamladenovic66@gmail.com, 018251652, 0600251652, 018251652

Ана Младеновић, професор разредне наставе, ОШ „Бранко Миљковић”; Софија Ристовић, професор разредне наставе, ОШ „Иво Андрић”

Ана Младеновић, професор разредне наставе, ОШ „Бранко Миљковић”; Софија Ристовић, професор разредне наставе, ОШ „Иво Андрић”

изборни и факултативни предмети

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Јачање компетентности наставника за наставни предмет Грађанско васпитање кроз примену иновативних метода и технологија у раду.

Разумевање природе и сврхе Грађанског васпитања. Унапређивање знања, вештина и ставова наставника потребних за остваривање исхода у настави Грађанског васпитања. Разумевање садржаја предмета Грађанско васпитање. Оспособљавање за планирање, организовање, реализацију, праћење, вредновање наставе Грађанског васпитања кроз примену иновативних метода и технологија. Јачање компетенција наставника за остваривање образовања за демократију и грађанско друштво.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

Грађанско васпитање као обавезни изборни предмет у основној школи Приказ евалуације програма ГВ од стране Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Примена иновативних метода и технологија у реализацији наставе и остваривању исхода ГВ Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.200,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Десанка Максимовић", Цара Лазара бб, Косовска Каменица Ана Младеновић, Софија Ристовић 30 3.96
2 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд Ана Младеновић, Софија Ристовић 27 3.92
3 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 146, Рибаре Ана Младеновић, Софија Ристовић 28 3.99

Укупно учесника: 85 | Просечна оцена: 3.96