English in action

Каталошки број програма: 857  

Не

Дата Дидакта, Милутина Миланковића 1/45, Нови Београд, datadidakta@gmail.com, 0603017839, ,

Вера Шћекић, datadidakta@gmail.com, 0116558564, 0603017839,

Марина Копиловић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Стеван Сремац„, Београд; Ивона Ранђеловић, дипломирани филолог за енглески језик, ОШ „Вук Караџић” Печењевце

Марина Копиловић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Стеван Сремац„, Београд; Ивона Ранђеловић, дипломирани филолог за енглески језик, ОШ „Вук Караџић” Печењевце

страни језик

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање капацитета наставника за стварање подстицајне радне атмосфере на часу и примену мултисензорног приступа и драме у настави енглеског језика за савладавање језичких вештина и стицање одговарајућих комуникативних компетенција.

Стицање знања и вештина за психофизичку припрему ученика за учење, као и за правилан одабир разноврсних метода и техника рада у складу са принципима мултисензорног приступа настави, прилагођених узрасту, различитим способностима и предзнањима ученика; стицање знања и вештина о примени драме, као и о методама и техникама рада које подстичу радозналост, критичко мишљење и креативност, а самим тим и мотивацију ученика за учење и које стварају позитивну радну атмосферу на часу; оснаживање капацитета наставника за континуирано и систематско развијање језичких вештина које доприносе развоју одговарајућих комуникативних компетенција код ученика; сагледавање квалитета сопственог рада кроз размену идеја са колегама.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. дан And action! Kids who read, succeed! Ask to learn, learn to ask! Imagine that!

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "IV краљевачки батаљон", Олге Јовичић бр. 1, Краљево Марина Копиловић, Ивона Ранђеловић 30 3.93
2 ОШ "Љубица Радосављевић Нада", Ђердапска бб, Зајечар Марина Копиловић, Ивона Ранђеловић 26 3.95
3 ОШ "Прва основна школа", Карађорђева 122, Ваљево Марина Копиловић, Ивона Ранђеловић 29 3.93
4 ОШ "Ратко Павловић Ћићко", Милоша Обилића 19, Прокупље Марина Копиловић, Ивона Ранђеловић 19 4
5 ОШ "Јован Дучић", Милентија Поповића 16, Нови Београд Марина Копиловић, Ивона Ранђеловић 27 3.98

Укупно учесника: 131 | Просечна оцена: 3.96