Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Каталошки број програма: 226  

Не

Удружење за друштвену историју - Euroclio, Палмира Тољатија 38/12, acatod@live.com, 0641420182, 0112674706,

Александар Тодосијевић, acatod@live.com, 0112674706, 0641420182,

Марко Шуица, доктор историјских наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Александар Тодосијевић, ОШ „Бранко Радичевић„, Батајница

Марко Шуица, доктор историјских наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Александар Тодосијевић, ОШ „Бранко Радичевић„, Батајница; Емина Живковић, ОШ „Ђура Јакшић„, Раковица; Наташа Костић, ОШ „Момчило Живојиновић„, Младеновац

друштвене науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника историје да примене савремене наставне методе у раду са ученицима кроз учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије у складу са образовним стандарима и предметним компетенцијама у настави историје.

Оспособљавање наставника да кроз мултиперспективни приступ настави историје предају осетљиве и контроверзне теме о ратовима 90-тих; упознавање наставника са најновијим научним достигнућима из савремене историје, литературом, историјским изворима, пројектима и иницијативама посвећеним учењу о ратовима 90-тих; упознавање наставника са методологијом истраживања друштвене историје и критичког сагледавања историјских извора; упознавање наставника са настанком и деловањем стереотипа кроз историју и данас са посебним освртом на ратове 90-тих; упознавање са рецентним методичким приступима у обради осетљивих историјских тема; оспособљавање наставника да промовишу вредности као што су: људска права, мултикултуралност, култура дијалога, помирење.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. дан Стереотипи у настави историје Методологија истраживања друштвене историје Учење о ратовима 90-тих 2. дан Историографија ратова 90-тих на простору бивше Југославије Улога медија у злоупотреби прошлости Ратови 90-тих у визуелним историјским изворима

30

дана: 2
бодова: 16

Семинар је бесплатан за полазнике

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа Ваљево, Даничићева 1, Ваљево Александар Тодосијевић, Емина Живковић 18 3.87
2 ОШ "Свети Сава", Војске Југославије 18, Пожаревац Александар Тодосијевић, Наташа Костић 21 3.9
3 ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2, Крагујевац Александар Тодосијевић, Емина Живковић, Наташа Костић 23 3.97
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, Нови Пазар Александар Тодосијевић, Емина Живковић, Наташа Костић 22 3.98
5 ОШ "Владислав Рибникар" Марко Шуица, Александар Тодосијевић, Емина Живковић, Наташа Костић 27 3.95
6 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63, Крушевац Александар Тодосијевић, Емина Живковић, Наташа Костић 15 3.91

Укупно учесника: 126 | Просечна оцена: 3.93