Калкулатори у настави математике- у сусрет великој матури

Каталошки број програма: 414  

Не

Удружење наставника Доситеј Обрадовић, Олге Алкалај 4, udruzenje.dositej@hotmail.com, 0642828154, 0603243478

Драгана Мишић, udruzenje.dositej@hotmail.com, 0116167809, 0642828154

Тијана Перовић, дипломирани математичар, Земунска гимназија; Барбара Блажек, мастер, Harvard University School of education, Boston

Тијана Перовић, дипломирани математичар, Земунска гимназија; Барбара Блажек, мастер, Harvard University School of education, Boston

математика

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника и пружање стручно-методичке помоћи за квалитетније извођење наставе, мотивисање ученика, развијање логичког мишљења и функционалних знања.

Подстицање наставника да наставни процес обогате иновацијама, као и да свој рад прилагоде карактеристикама ученика.

Наставник је оспособљен за: - примену специфичних задатака са матура из целог света у којима се користе калкулатори - квалитетније и креативније извођење наставе математике и неких других предмета у којима се користе калкулатори; - креирање адекватних и интересантних задатака за иницијално тестирање, контролне вежбе, писмене задатке, завршно тестирање - -подизање и обогаћивање опште математичке културе полазника;

 • 1. дан
  • Уводни део, значај калкулатора у настави
  • Државна матура у свету и Европи
  • Државна матура у Републици Србији и региону
  • ПАУЗА
  • Увод у основне функције калкулатора fx-991 RSX, мени за израчунавања, рад са комплексним бројевим
  • Примена калкулатора fx-991 RS у настави математике – квадратна једначина, неједначина, функција
  • Примена калкулатора fx-991 RS у настави математике – експоненцијална једначина,неједначина, функција
  • Примена калкулатора fx-991 RS у настави математике – логаритамска једначина,неједначина, функција
  • ПАУЗА
  • Примена калкулатора fx-991 RS у настави математике – геометрија, тригонометрија, вектори
  • Примена калкулатора fx-991 RS у настави математике – изводи, интеграли
  • Примена калкулатора fx-991 RS у настави математике – вероватноћа и статистика
  • Примена калкулатора fx-991 RS у настави неких других предмета(хемија, физика..))
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 5.000 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису урачунати у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Земунска гимназија, Градски парк 1 Тијана Перовић, Барбара Блажек 26 3.95
2 XIV београдска гимназија, Београд, Хаџи-Проданова бр. 5 Тијана Перовић, Барбара Блажек 22 3.67
3 Земунска гимназија, Градски парк 1 Тијана Перовић, Барбара Блажек 15 3.97

Укупно учесника: 63 | Просечна оцена: 3.86