Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског језика

Каталошки број програма: 870  

Не

Славистичко друштво Србије, Студентски трг 3, slavisticko.drustvo@gmail.com, 0112665231, ,

Лука Меденица, medenicaluka@yahoo.com, 0112665231, 0645743860,

Јелена Гинић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Лука Меденица, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Беграду

Јелена Гинић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Лука Меденица, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Ксенија Кончаревић, доктор филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Биљана Марић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Драгана Керкез, магистар филолошких наука, Филолошки факултет у Београду; Светлана Гољак, доктор филологије, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Јелена Јочић, мастер професор језика и књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Наташа Ајџановић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Новом Саду

страни језик

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање стручних, професионалних, педагошких и психолошких компетенција наставника, њихових постојећих знања, навика и умења; подстицање наставника на креативан, истраживачки и самосталан рад; решавање проблемских ситуација у настави.

Упознавање с новим облицима наставног рада; упознавање с новим наставним материјалима, интернет-ресурсима и могућностима њиховог коришћења у настави; подизање нивоа квалитета професионалне компетенције наставника (фонетскоинтонационе, морфолошке, лексичке, говорне компетенције); упознавање са Заједничким европским оквиром (материјал на руском језику), савладавање умења тестирања кандидата и израде тестова у складу са ЗЕО.

Наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. дан Филм на часовима руског језика као страног језика. Разумевање. Игра на часовима руског језика као страног језика. Утврђивање лексике и развој умења вербализације свог суда. Актуелни процеси у руској синтакси. Развој говора у настави руског језика (А1 и А2 ниво). 2. дан Позориште на часу руског језика као страног језика. Вежбе аудирања у настави руског језика као страног језика. Лексика савременог руског језика. Превођење.Терминологија савременог руског језика.

30

дана: 2
бодова: 16

4.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Руски Дом, Краљице Наталије 33, Београд Јелена Гинић, Лука Меденица 30 3.44
2 Руски Дом, Краљице Наталије 33, Београд Ксенија Кончаревић, Биљана Марић 30 3.6
3 Руски Дом, Краљице Наталије 33, Београд Драгана Керкез, Светлана Гољак 30 3.7
4 Руски центар за науку и културу Јелена Гинић, Лука Меденица 26 3.75
5 Руски центар за науку и културу Ксенија Кончаревић, Биљана Марић 26 3.78
6 Руски центар за науку и културу Драгана Керкез, Светлана Гољак 24 3.5
7 Руски центар за науку и културу Јелена Јочић, Наташа Ајџановић 23 3.54
8 онлајн Јелена Гинић, Лука Меденица 23 3.91
9 онлајн Ксенија Кончаревић, Биљана Марић 23 3.86

Укупно учесника: 235 | Просечна оцена: 3.68