На путу ка интеркултуралној заједници - отвори ум и сруши баријере!

Каталошки број програма: 103  

Не

Филозофски факултет, Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш, obuke.cpun@filfak.ni.ac.rs, 018514312 , 018514310

Гордана Ђигић, obuke.cpun@filfak.ni.ac.rs, 018514312, 0641197347, 018514310

Бисера Јевтић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу

Марија Јовановић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Драгана Јовановић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Бисера Јевтић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Невена Јевтић Трифуновић, доктор филолошких наука, Акад. васпитачко-медицинских струковних студија КШ

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Развој и унапређивање професионалних компетенција о примени специфичних вештина и знања, осетљивих васпитно образовних приступа за рад у интрекултуралној заједници који доприносе подстицању развоја појединца према интеркултуралној интеграцији.

- Оспособљавање за коришћење алата за развијање концепције интеркултуралног васпитања и образовања; - Развијање вештина ефикасне интеркултуралне комуникације и овладавање техникама које су (пред)услов за интеркултурални дијалог; - Идентификовање и разумевање различитих врста социјалне дистанце као баријере и овладавање моделима адекватног реаговања; - Практична оспособљеност за примену техника конструктивног уклањања баријерних ситуација; - упознавање са методичким алатима релевантним за креирање интеркултуралног курикулума у наставним и ваннаставним активностима; - Упознавање са ефектима поштовања интеркултуралних разлика између васпитаника у колективу као исход афирмације интеркултуралних вредности.

Учесници ће бити оспособљени да: - Практично примењују алате за развијање концепције интеркултуралног васпитања и образовања; - Ефикасно имплементирају вештине интеркултуралне комуникације и технике комуникације које које су (пред)услов за интеркултурални дијалог; - Препознају и користе адекватне моделе реаговања на различите врсте социјалне дистанце и идентификоване баријере које доводе до проблема унутар интеркултуралне заједнице; - Конструктивно уклањају баријерне ситуације у васпитно-образовној пракси; - Функционално примењују алате у креирању интеркултуралног курикулума у наставним и ваннаставним активностима; - Схвате и развију активистички став према начелима вредносних оријентација и интеркултуралним вредностима.

  • 1. дан
    • Концепција интеркултуралног васпитања и образовања
    • Интеркултурални дијалог (пред)услов интеркултуралне идентификације
    • Интеркултурални курикулум усмерен ка културној интеграцији
    • Социјална дистанца као баријера

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500 динара. У цену су укључени радни материјал, освежење у паузама и сваки полазник добија матерјал са предавањима и примерима који се обрађују на обуци, као и матерјал за онлајн инструктивно-саветодавни рад и подршку у примени стеченог знања.