Са стресом је лако ако знаш како

Каталошки број програма: 144  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, 24420 Кањижа, Главни трг 9., rckanjiza@kanjiza.rs, 024874733, 0648062059, 024874733

Татјана Варју Потребић, tatjana@kanjiza.rs, 024874733, 0648062059, 024874733

Бранка Граховац, магистар наука, Предшколска установа „Драгољуб Удицки„, Кикинда; Бранка Бешлић, дипломирани психолог, ОШ „Соња Маринковић„, Суботица

Бранка Граховац, магистар наука, Предшколска установа „Драгољуб Удицки„, Кикинда; Бранка Бешлић, дипломирани психолог, ОШ „Соња Маринковић„, Суботица

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оспособљавање просветних радника за препознавање и суочавање са стресом и предупређивање досадашњих начина реаговања у стресним ситуацијама.

• Упознавање просветних радника са појмом стреса, симптомима и факторима који утичу на стрес. • Унапређивање професионалних вештина просветних радника за примену антистрес техника у личном и професионалном развоју, као и трансфер научених техника на препознавање и ублажавање стреса код деце. • Упознавање просветних радника са синдромом сагоревања, узроцима настанка и фазама. • Унапређивање професионалних вештина просветних радника за прихватање и контролисање стреса као неминовног пратиоца савременог темпа живота (и његових последица)

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Мој стрес Антистрес технике Синдром сагоревања на послу Промените себе

30

дана: 1
бодова: 8

3.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Крагујевац, Центар за стручно усавршавање, Града Сирена15. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.84
2 ОШ "Соња Маринковић" Суботица, Лајоша Јоа 78. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.81
3 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, Цара Душана б.б. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 23 3.89
4 ОШ "Соња Маринковић" Суботица, Лајоша Јоа 78. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 24 3.88
5 Школа за основно образовање и васпитање одраслих "Свети Сава" Нови Сад, Огњена Прице 7. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 19 3.9
6 ПУ "Драгољуб Удицки" Кикинда Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 4
7 ОШ "Васа Стајић" Мокрин, Светог саве 102. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.97
8 ПУ Зрењанин, Булевар Вељка Влаховића б.б. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.94
9 ПУ Зрењанин, Булевар Вељка Влаховића б.б. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 23 4
10 ПУ Зрењанин, Булевар Вељка Влаховића б.б. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 28 4
11 ПУ "Полетарац" Стара Пазова, Владимира Хурбана 13. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.91

Укупно учесника: 297 | Просечна оцена: 3.92