Комплексна метода у настави почетног читања и писања

Каталошки број програма: 930  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Зорица Вукајловић, професор, ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд; Мирослав Маринковић, педагог, /; Горица Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава“, Врачар, Београд

Зорица Вукајловић, професор, ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд; Горица Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава“, Врачар, Београд; Катарина Радосављевић, Професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“

српски језик и књижевност

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање и унапређивање компетенција учитеља за индивидуализoвани приступ у настави почетног читања и писања.

Да комплексном методом у настави почетног читања и писања деца усвоје слова и савладају технике читања и писања са разумевањем прочитаног и написаног.

Обука оспособљава полазнике да креирају и изводе активну наставу кроз индивдуалан и диференциран рад са ученицима како би подстицали мотивацију за учење и научили децу како се учи. Обука код полазника подстиче да развијају функционална знања, вештине и ставове ученика. Оснажује наставничке компетенције о поставкама комплексне методе у реализацији садржаја наставе почетног читања и писања у настави у првом разреду основне школе. Подстиче креативне потенцијале полазника обуке. Ствара потребу за размену искустава путем огледних часова као и личних сајтова, блогова и других доступних друштвених мрежа.

 • 1. дан
  • 1. Представљање учесника и водитеља; концепција Комплексне методе
  • ПАУЗА
  • 2. I и II етапа Kомплексне методе
  • ПАУЗА
  • 3. Анализа сценарија и видео - записа часа/дела часа
  • ПАУЗА
  • 4. III етапа Kомплексне методе
  • 5. Графомоторички низови и рад на текстовима III етапе Kомплексне методе
  • ПАУЗА
  • 6. IV етапа Kомплексне методе
  • 7. Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1 700, 00 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организације која подржава семинар, радно–потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Свети Сава", Бошка Бухе 17, Горњи Милановац Катарина Радосављевић, Зорица Вукајловић 30 3.91

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.91