Савремени приступ у процесу управљања безбедношћу саобраћаја

Каталошки број програма: 997  

Не

Академија струковних студија Шумадија Одсек Крагујевац, Косовска 8, Крагујевац, officekg@asss.edu.rs, 034381418

Марко Маслаћ, mmaslac@asss.edu.rs, 0643369876, 0643369876

Саша Васиљевић, Мастер инжењер машинства , Академија струковних студија Шумадија; Бранислав Александровић, Доктор техничких наука – саобр. инж., Академија струковних студија Шумадија; Марко Маслаћ, Доктор наука - саобраћајно инжењерство, Академија струковних студија Шумадија

Саша Васиљевић, Мастер инжењер машинства , Академија струковних студија Шумадија; Бранислав Александровић, Доктор техничких наука – саобр. инж., Академија струковних студија Шумадија; Марко Маслаћ, Доктор наука - саобраћајно инжењерство, Академија струковних студија Шумадија

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређење компетенција наставника саобраћајне групе предмета у средњем стручном образовању из области безбедност саобраћаја, применом савремених приступа у процесу управљања безбедношћу саобраћаја.

Унапређење компетенција наставника за ужу стручну област "Безбедност саобраћаја"; Развој и унапређење наставног програма стручних предмета у средњем стручном образовању из поменуте области; Стицање знања и вештина наставника значајних у процесу управљања безбедношћу саобраћаја; Дефинисање основних стубова Глобалног плана - Декаде безбедности саобраћаја на путевима 2021-2030; Изучавање понашања учесника у саобраћају; Анализа улоге безбедних возила на путевима. Анализа базе података о саобраћајним незгодама.

Стицање свеобухватних сазнања о процесу управљања безбедношћу саобраћаја на путевима, кроз сагледавање и анализу основних стубова Глобалног плана - Декаде безбедности саобраћаја на путевима 2021-2030. године. Стицање знања о основим факторима безбедности саобраћаја на путевима: Човек - безбедно понашање учесника у саобраћају и возило - савремена возила у саобраћају.

  • 1. дан
    • Управљање безбедношћу саобраћаја
    • Безбеднији учесници у саобраћају
    • Савремени (мехатронички) системи на возилу у циљу повећања безбедности у саобраћају
    • Безбедносно - еколошки прихватљива возила

30

дана: 1
бодова: 8

5 000 динара. Цена обухвата накнаду за реализаторе, трошкове материјала, употребе опреме и освежење у паузама.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Академија струковних студија Шумадија, Одсек Крагујевац, Радоја Домановића 12, Крагујевац Саша Васиљевић, Бранислав Александровић, Марко Маслаћ 27 3.87

Укупно учесника: 27 | Просечна оцена: 3.87