Обука за наставу Грађанског васпитања

Каталошки број програма: 270  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Зорица Димитријевић, дипломирана социјална радница, Основна школа „Стари град„, Ужице; Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић„ Чачак

Зорица Димитријевић, дипломирана социјална радница, Основна школа „Стари град„, Ужице; Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић„ Чачак

изборни и факултативни предмети

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развој компетенција наставника у планирању, реализацији и евалуацији наставе Грађанског васпитања, коришћењем ефективних и ефикасних метода и техника у циљу развоја ученичких компетенција и подстицања активизма младих у грађанском друштву.

Унапређивање знања наставника о циљевима, исходима и целовитости процеса учења у настави Грађанског васпитања. Оспособљавање наставника за развој ученичких компетенција за 21 век. Оснаживање наставничких компетенција за интерактивни приступ у реализацији наставе Грађанског васпитања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Циљеви, исходи и учење у настави Грађанског васпитања Улоге и компетенције наставника и ученика Карактеристике квалитетне наставе Грађанског васпитања и интерактивне методе и технике Планирање часа Грађанског васпитања, израда припреме за час и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Zepter hotel, Врњачка Бања Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 30 3
2 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 30 3.93
3 Регионални центар Смедерево, Горанска бб, Смедерево Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 28 3.94
4 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 28 3.95
5 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 29 3.9
6 Mедицинска школа Ужице, Немањина 148, Ужице Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 25 3.98
7 Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај", Немањина 28/II, Београд Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 18 3.98
8 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 30 3.97
9 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 27 3.96

Укупно учесника: 245 | Просечна оцена: 3.85