Јачање професионалне улоге психолога у школи

Каталошки број програма: 12  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961 , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић“; Бранка Тишма, дипломирани психолог,

Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић“; Бранка Тишма, дипломирани психолог,

васпитни рад

стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање професионалног рада, развој компетенција и јачање капацитета психолога у школама.

Повезивање и примена законске и подзаконске регулативе на рад психолога у школи; Освешћивање значаја заштите поверљивости података и понашања психолога у складу са тим у условима рада у школи; Развијање вештина за ефектан избор и примену психолошких мерних инструмената за процену у оквиру одговарајуће школске проблематике; Оснаживање за примену психолошких знања у раду са ученицима, а у складу са психолошким основама понашања, развојним потребама и карактеристикама ученика; Примена различитих психолошких метода и техника у раду са ученицима и родитељима; Стицање вештина за сагледавање потреба родитеља за едукацијом из одређених тема и изналажење најадекватнијих облика и метода.

Полазник: зна који су релевантни под/законски акти за рад психолога у школи;зна да их примени у свом раду;разуме потребу израде интерних подзаконских аката;разуме значај заштите поверљивости података;зна да примени Кодекс психолога у свом раду;уме да води рачуна о поверљивости података у писаној комуникацији са другим институцијамa;зна који су као и мерне карактеристике стандардизованих психолошких мерних инструмената;зна да изради психолошки налаз и мишљење за, нпр.ИРК,ЦСР,суд; познаје, зна да одабере и примени одговарајуће облике, методе и технике психолошког рада са ученицима и родитељима;зна које су специфичности саветодавног рада са ученицима и родитељима;уме да примењује технике испитивања потреба родитеља у погледу тема за едукацију

 • 1. дан
  • Законски оквир рада психолога у школи
  • Поверљивост података
  • Психолошки мерни инструменти
  • Примена психолошких знања у раду са ученицима и родитељима
  • Едукација родитеља

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3 100 динара и укључује хонорар реализатора семинара, трошкове радног материјала, сертификате и порезе.