Графичко приказивање садржаја – пут ка структурисаном знању

Каталошки број програма: 804  

Не

Школски центар за савремено образовање, Булевар војводе Мишића 17/3, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578838,

Слободан Граовац, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578865,

Сања Благданић, ванредни професор, Учитељски факултет Универзитета у Београду

Сања Благданић, ванредни професор, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Јелена Русић, професор разредне наставе, ОШ „14.октобар„, Београд; Светлана Гавриловић, наставник разредне наставе, ОШ „Краљ Петар Први„, Београд; Тања Вречко, професор разредне наставе, ОШ „Младост„,Београд

природне науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособити учитеље да примењују различите начине графичког приказивања садржаја у настави; Подићи ниво компетенција за препознавање различитих веза и односа између нас. садржаја помоћу графичких организатора; Овладавање ученика техникама ефикасног учења.

• Упознати учитеље са теоријском заснованошћу, резултатима истраживања и могућностима примене графичких организатора садржаја у настави природе и друштва; • Оспособити учитеље да конструишу различите врсте графичких организатора (мрежа појмова, Венов дијаграм, „рибља кост”; дијаграм, „concept web”, дијаграми редоследа и мапе узрок-последица); • Оспособити учитеље да осмисле и реализују модалитете коришћења графичких организатора у настави природе и друштва; • Оспособити учитеље да користе софтвер Inspiration у функцији израде различитих врста графичких приказа садржаја.

наставник разредне наставе

1. дан Уводне активности Графички представљене мреже појмова и њихова примена у настави природе и друштва Много „лица” графичких организатора у настави природе и друштва Дигитална алатка за израду графичких организатора – софтвер Inspiration Завршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

1.200,00 динара по полазанику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ "14. октобар" Београд Сања Благданић, Јелена Русић 23 3.99
2 ОШ "Милан Ракић" Мионица Сања Благданић, Јелена Русић 29 3.91
3 ОШ "Светозар Марковић" Краљево Сања Благданић, Јелена Русић 23 4
4 ОШ "Младост" Нови Београд Јелена Русић, Тања Вречко 26 3.98
5 ОШ "Дуле Караклајић", Лазаревац Сања Благданић, Јелена Русић 16 3.89
6 OŠ Vasa Živković, karađorđeva 87, Pančevo Сања Благданић, Јелена Русић 27 3.98
7 OŠ Kralj Petar II Karađorđević, Marulićeva 8 Сања Благданић, Јелена Русић 23 3.97

Укупно учесника: 167 | Просечна оцена: 3.96