Е-портфолио ученика и деце

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 524  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Никола Антонић, , ; Снежана Ђорђевић, , ОШ ,,Ђорђе Крстић'', Београд

Никола Антонић, , ; Снежана Ђорђевић, , ОШ ,,Ђорђе Крстић'', Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање учесника да креирају, обогаћују и врше евалуацију е-портфолија деце у предшколским установама и ученика у школи.

Јачање професионалних компетенција за организовање и вођење е-портфолија ученика и деце. Оспособљавање наставника да обучи ученике за самосталну израду и уређивање својих е-портфолија. Оспособљавање наставника да заједно са ученицима врше евалуацију и самопроцену ученичких е-портфолија. Оспособљавање наставника да заједно са ученицима врши планирање и унапређивање ученичких е-портфолија током њиховог школовања. Оспособљавање васпитача да дели е-порфолио деце са њиховим родитељима/старатељима.

Учесници су оспособљени да: - препознају предности и мане између е-портфолија и порфолиа у штампаној верзији, - израде е-порфтолио ученика у школи, - израде е-порфтолио детета у предшколској установи, - врше самопроцењивање е-портфолија, - примењују предложене мере безбедности објављивања е-портфолија на Интернету.

  • 1. недеља
    • Зашто је потребан е-портфолио ученика/деце?
  • 2. недеља
    • Евалуација и самопроцена е-портфолија ученика/деце

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Никола Антонић, Снежана Ђорђевић 2 4
2 Никола Антонић, Снежана Ђорђевић 3 4

Укупно учесника: 5 | Просечна оцена: 4