Са адолесцентом кроз кризу

Каталошки број програма: 169  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961 , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Светлана Свешко, Дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа ''Јелица Миловановић''; Драгана Трифуновић, Дипломирани педагог, Дом ученика средњих школа ''Јелица Миловановић''; Лена Делеон Милачић, Дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа ''Јелица Миловановић''

Светлана Свешко, Дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа ''Јелица Миловановић''; Драгана Трифуновић, Дипломирани педагог, Дом ученика средњих школа ''Јелица Миловановић''; Лена Делеон Милачић, Дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа ''Јелица Миловановић''

васпитни рад

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Стицање теоријских знања о томе како различите развојне и акцидентне животне кризе утичу на ментално здравље. Усвајање практичних вештина везаних за разумевање, превенцију и интервенисање у стресним и кризним стањима.

Јачање професионалне компетенције за васпитни рад и пружање подршке ученицима. Упознавање са знацима стреса, депресије, трауме и кризе. Разумевање модела психолошког превентивног рада. Начини и механизми превладавања. Развијање резилијентности, личног одговора на стрес. Развијање свести о сопственим капацитетима и препознавању стања када је неопходно ученика упутити на даљу стручну помоћ.

Препознавање знакова стреса, анксиозности, депресије, трауме и кризе. Прихватање и примена модела психолошког превентивног рада у циљу јачања менталног здравља ученика. Развијање и примена вештина социјалне и психолошке подршке у стресним ситуацијама. Примена стеченог знања у посебним, кризним ситуацијама. Препознавање сопствених капацитета и ограничења, као и момента када ученика треба упутити на стручну помоћ. Развијање резилијентности, личног одговора на стрес. Развијање капацитета за емпатију.

  • 1. дан
    • Стресни и трауматски догађаји,последице и псих.кризна стања.Анксиозност–страх, врсте и превазилажења
    • Развојне, акцидентне кризе у адолесценцији. Депресија, карактеристике. Процес жаловања- интервенције
    • Превладавања и интервенције код стреса и кризе. Укључивање стручне помоћи и тимски приступ

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3800 динара и укључује хонорар реализатора семинара, трошкове радног материјала, сертификате и порезе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Дом ученика средњих школа Ниш, објекат "Димитрије Туцовић", Бранка Радичевића 2, Ниш Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Лена Делеон Милачић 19 3.95
2 Угоститељско-туристичка школа Чајетина, Сердара Мићића 5, Чајетина Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Лена Делеон Милачић 24 3.97
3 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, Крушевац Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Лена Делеон Милачић 26 3.88
4 Дом ученика средњих школа Ужице, Ужичке републике 116, Ужице Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Лена Делеон Милачић 15 3.99
5 Дом ученика средњих школа Крагујевац, Саве Ковачевића 23, Крагујевац Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Лена Делеон Милачић 30 3.93
6 Дом ученика средњих школа "Срећно", Ћуприја, Кнеза Милоша бб Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Лена Делеон Милачић 22 3.74
7 Дом ученика средњих школа Вршац, Стевана Немање 9, Вршац Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Лена Делеон Милачић 20 3.85

Укупно учесника: 156 | Просечна оцена: 3.9