Болести зависности – препознавање, реаговање и превенција – оно што наставници треба да знају

Каталошки број програма: 258  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16 Нови Београд, office@kreativniucitelji.edu.rs, 0641357278, 0112280932,

Момчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 0112280932, 0641357278,

Гордана Петровић, дипломирани социјални радник, ПУ „Бошко Буха”; Стевица Борковић, др политичких наука, Центар за психолошко саветовалиште

Гордана Петровић, дипломирани социјални радник, ПУ „Бошко Буха”; Стевица Борковић, др политичких наука, Центар за психолошко саветовалиште

здравствено васпитање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Едукација полазника о болестима зависности, могућностима раног препознавања и адекватним начинима реаговања у кризним ситуацијама.

Унапређивање сазнања о болестима зависности (примарна, секундарна и терцијална превенција и заштита). Оспособљавање полазника да адекватно реагују у ситуацијама породичне или ученичке зависности. Разоткривање заблуда и мењање ставова према болестима зависности. Афирмација здравих стилова живота међу полазницима обуке, децом и ученицима са којима полазници раде.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. дан Појам дрога, историјат, врсте и особине дрога Заблуде и промена ставова према дрогама Фактори који доприносе да се дроге узимају Обука за препознавање и адекватно реаговање Надлежности примарне, секундарне и терцијалне заштите и превенције Законска регулатива о психоактивним супстанцама

30

дана: 1
бодова: 8

1.950,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Милош Црњански", Ђорђа Огњановића 2, Београд Гордана Петровић, Стевица Борковић 15 3.95
2 ОШ“Митрополит Михаило“, Митрополита Михаила 5, Сокобања Гордана Петровић, Стевица Борковић 29 3.72
3 Геодетска техничка школа, ул. Милана Ракића, Београд Гордана Петровић, Стевица Борковић 25 3.86
4 Грађевинска школа, Хајдук Станкова 2, Београд Гордана Петровић, Стевица Борковић 30 3.81
5 Трговачка школа, Хиландарска 1, Бегорад Гордана Петровић, Стевица Борковић 30 3.88
6 Трговачка школа, Хиландарска 1, Бегорад Гордана Петровић, Стевица Борковић 30 3.95

Укупно учесника: 159 | Просечна оцена: 3.86