Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Каталошки број програма: 124  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Весна Мађаров, Основна школа Ђура Јакшић у Зрењанину; Јована Милићев Радишић, Основна школа Ђура Јакшић у Зрењанину; Милан Бојанић, Школска управа Зрењанин

Весна Мађаров, Основна школа Ђура Јакшић у Зрењанину; Јована Милићев Радишић, Основна школа Ђура Јакшић у Зрењанину; Милан Бојанић, Школска управа Зрењанин, МПН

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање капацитета запослених за тимски рад, реализацију пројеката, остваривање стандарда и образовно-васпитних циљева; Унапређивање комуникацијских вештина и међуљудских односа у колективу; Ефикаснији рад тимова у установи.

Развој комуникацијских вештина; Увежбавање асертивне технике и разумевање емоционалне писмености; Оспособљавање полазника за превазилажење криза у тимском раду; Обука за решавање проблема у међуљудским односима (тренинг).

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводна активност – отварање семинара; представљање водитељског пара, упознавање са учесницима. Могућности за побољшање сарадње запослених у установи Стилови комуникације (радионица) Асертивна права – разумевање и прихватање Манипулација Услови за успешан рад тима Сукоби и кризе у тиму Ометајући фактори за асертивно понашање Завршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1.300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1.700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2.200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата,административни трошкови.У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора,уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, колико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "2.октобар", Главна 42, Николинци Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 30 3.99
2 ОШ "Душан Јерковић", Жарка Зрењанина 36, Банатски Карловац Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 23 3.96
3 ШОСО "Јелена Варјашки" Жарка зренјанина 22, Вршац Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 29 3.96
4 ОШ "Јован Јовановић Змај", Валентова 2, Хајдучица Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 20 3.98
5 ОШ "Серво Михаљ", Мађарске комуне 55, Мужља Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 25 3.96
6 ОШ "Ђура Филиповић", Жарка Зрењанина бб, Плочице Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 11 3.99
7 Клек, ОШ "Јован Дучић" Васе Мишкина бб Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 22 3.98
8 ОШ "Милоје Чиплић", Маршала Тита 6, Нови Бечеј Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 14 3.99
9 ОШ "Стојан Живковић Столе", Трњане бб, Трњане Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 30 3.91
10 Медицинска школа, Новосадска 2, Зрењанин Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 30 3.98
11 ОШ "9. мај", Народне омладине 16, Зрењанин Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 29 3.95
12 ПУ Зрењанин, Караџићева 3а, Зрењанин Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 25 3.98
13 ОШ "Жарко Зрењанин", Маршала Тита 75, Банатско Ново Село Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић, Милан Бојанић 22 3.97
14 ОШ "Вук Караџић", Народног фронта 3, Зрењанин Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 23 4
15 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 17 3.93
16 ПУ Зрењанин, Караџићева 3а, Зрењанин Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 26 3.96
17 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић, Милан Бојанић 30 3.94
18 техничка школа Зрењанин, Стевице Јовановића 50 Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић, Милан Бојанић 30 3.77
19 ОШ "Вељко Ђуричин", Трг Станислава Букурова 12, Јарковац Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић, Милан Бојанић 19 3.97
20 ОШ "Милан Станчић Уча", Трг слободе 4, Кумане Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић, Милан Бојанић 20 3.93
21 ОШ "Млада поколења", Ковачица Весна Секелшек, Милан Бојанић 30 3.83
22 ШОМО, Лењинова 17, Кула Јована Милићев Радишић, Милан Бојанић 17 3.99
23 ОШ "Јован Стерија Поповић", Школски трг 3, Вршац Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић, Милан Бојанић 25 3.89
24 ОШ "Јован Стерија Поповић", Школски трг 3, Вршац Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић, Милан Бојанић 26 3.9

Укупно учесника: 573 | Просечна оцена: 3.95