Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак

Каталошки број програма: 986  

Не

Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132

Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132

Јасмина Гајић, Дипломирани економиста , Економско-трговинска школа Сопот; Данијела Рвовић, Дипломирани економиста, Економска школа Чачак; Драгана Јаковљевић, Дипломирани економиста, Економска школа Чачак; Ана Спасојевић, Дипломирани економиста, Економска школа Чачак

Јасмина Гајић, Дипломирани економиста , Економско-трговинска школа Сопот; Данијела Рвовић, Дипломирани економиста, Економска школа Чачак; Драгана Јаковљевић, Дипломирани економиста, Економска школа Чачак; Ана Спасојевић, Дипломирани економиста, Економска школа Чачак

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за остваривање исхода предмета у којима се оснивају виртуелна предузећа умрежавањем виртуелних предузећа Србије и применом услуга Сервисног центра Србије (у даљем тексту СЦС) и Централне виртуелне банке (у даљем тексту ЦВБ).

Упознавање наставника са Националном мрежом виртуелних предузећа (у даљем тексту ВП) Србије, услугама које пружају СЦС и ЦВБ, начином функционисања банкарског софтвера и могућностима примене у настави стручних предмета у којима се оснивају ВП. Разумевање начина пословања на тржишту ВП, процедуре оснивања и промене података ВП, различитих услуга које пружају СЦС и ЦВБ, могућности које пружа банкарски софтвер. Савладавање и примена процедуре оснивања и промене података ВП, модалитети плаћања у националном платном промету, преузимања извода, одобравања кредита, отварања текућих рачуна запослених, креирања и коришћења "фиктивних" предузећа у настави, отварања девизног рачуна,као и организација наставног процеса уз подршку виртуелне привреде.

Наставник – учесник семинара: -проналази и успоставља контакт са пословним партнерима на националном тржишту ВП уз помоћ сајта СЦС; -примењује процедуру оснивања ВП, регистрацију промене података, реализује готовинске и безготовинске налоге, преузима изводе, аплицира за кредит, отвара текуће рачуне за запослене, креира и користи "фиктивна" предузећа, отвара девизни рачун, у настави стручних предмета у којима се формирају ВП; - примењује услуге које пружају СЦС и ЦВБ у настави стручних предмета у којима се формирају ВП; -примењује on line банкарски софтвер ЦВБ у настави.

 • 1. дан
  • Уводни део
  • Представљање СЦС и ЦВБ и процедура оснивања виртуелних предузећа
  • Оснивање виртуелних предузећа и отварање текућег рачуна
  • Примена on line банкарског софтвера у настави
  • Девизно пословање у настави, завршна реч и евалуација

24

дана: 1
бодова: 8

Цена по 3.000 рсд по учеснику. Спецификација цене: хонорар реализатора у бруто износу, радни материјал за семинар и издавање уверења. У цену нису урачунати додатни трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама и храна).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ЦСУ Чачак Данијела Рвовић, Драгана Јаковљевић 15 4
2 ЦСУ Чачак Данијела Рвовић, Ана Спасојевић 17 3.99

Укупно учесника: 32 | Просечна оцена: 4