Ванучионичке активности у дигиталном окружењу

Каталошки број програма: 308  

Не

Школски центар за савремено образовање, Булевар војводе Мишића 17/3, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578838,

Слободан Граовац, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578865,

Мирослава Ристић, ванредни професор, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Сања Благданић, ванредни професор, Учитељски факултет Универзитета у Београду

Мирослава Ристић, ванредни професор, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Сања Благданић, ванредни професор, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Гордана Стоковић, дипломирани учитељ, Учитељски факултет, Универзитет у Београду; Горана Старијаш, асистент за ужу научну област Методика, Учитељски факултет Универзитета у Београду

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подићи ниво дигиталних компетенција наставника за креирање и дидактичко-методичку трансформацију (дигиталних) садржаја који се изучавају у ванучионичком окружењу. Подстаћи активности деце на отвореном током наставе и у породичном окружењу.

Упознати наставнике са теоријском заснованошћу, резултатима истраживања и могућностима примене ванучионичких активности подржаних дигиталним технологијама у млађим и старијим разредима основне школе; Оспособити наставнике да процене и изаберу доступне дигиталне садржаје који су примерени за реализацију ванучионичких активности (мобилне апликације, веб алате и дигиталне игре) и да их прилагоде раду у конкретним условима (узраст деце, окружење школе); Оспособити наставнике да осмисле и креирају сопствене дигиталне садржаје који су примерени за реализацију ванучионичких активности (помоћу QR кодова, Google мапа и веб алата); Оспособити наставнике да креирају безбедно наставно окружење (дигитално и ванучионичко).

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа

1. дан Уводне активности Ванучионичка настава и/или дигиталне технологије Учење у ванучионичком окружењу подржано мобилним технологијама Примена QR кодова у ванучионичким активностима Завршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

1.200,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Душко Радовић Мирослава Ристић, Сања Благданић 25 3.79
2 ОШ "Ђура Даничић", Вождовац, Београд Мирослава Ристић, Сања Благданић 27 4
3 ОШ "Милоје Васић" Калуђерица Сања Благданић, Гордана Стоковић 27 3.93
4 ОШ "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац Сања Благданић, Горана Старијаш 30 3.75
5 ОШ "Вук Караџић" Степојевац Гордана Стоковић, Горана Старијаш 19 3.97
6 ОШ Павле Поповић, Вранић Мирослава Ристић, Сања Благданић 23 3.96
7 ОШ Змај Јова Јовановић, Рума Мирослава Ристић, Сања Благданић 30 3.93
8 ОШ Слободан Бајић Паја, Пећинци Мирослава Ристић, Сања Благданић 30 3.98
9 OШ Петар Кочић, Инђија Мирослава Ристић, Сања Благданић 30 3.83

Укупно учесника: 241 | Просечна оцена: 3.9