Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Каталошки број програма: 56  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300, ,

Виолета Панчић, pvioleta@gu.ni.rs, 018202300, 0692966515,

Јасмина Гејо, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Милена Младеновић, дипломирани професор разредне наставе, Основна школа „Учитељ Таса„, Ниш; Младен Јовановић, дипломирани професор техничког образовања, Основна школа „Мирослав Антић„, Ниш

Милена Младеновић, дипломирани професор разредне наставе, Основна школа „Учитељ Таса„, Ниш; Младен Јовановић, дипломирани професор техничког образовања, Основна школа „Мирослав Антић„, Ниш

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање компетенција Тима за заштиту деце и ученика од насиља и запослених у школи, у домену превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља

Упознавање са полазним основама за планирање превенције – законска регулатива и могући извори података (база података о евидентираним случајевима насиља и ризичним местима, резултати спољашњег вредновања и самовредновања, упитник „Безбедност школског окружења„, специфичности установе, израда Индивидуалног плана заштите); Унапређивање квалитета самовредновања кроз идентификовање могућих дескриптора за оне индикаторе у оквиру стандарда 5.3.(за школе) и 4.1.(за предшколске установе); Унапређивање методологије за израду Годишњег плана превенције насиља и Индивидуалног плана заштите ученика; Повећање осетљивости за предикцију могућих последица услед пропуштања корака у процедури и неблаговременог реаговања кад се насиље догоди.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Отварање скупа Полазна тачка Пауза Самовредновање квалитета безбедности у установи Оквир за израду плана превенције ПАУЗА Моделгодишњег планирања Пауза Реаговање кад се деси Завршница и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Грађевинска школа "Неимар" Ниш Милена Младеновић, Младен Јовановић 24 3
2 Основна школа "Вожд Карађорђе" Ниш Милена Младеновић, Младен Јовановић 30 3.94
3 ОШ "Соња Маринковић" Суботица Милена Младеновић, Младен Јовановић 28 3.97
4 ОШ "Учитељ Таса", Ниш Милена Младеновић, Младен Јовановић 30 3.95
5 ОШ "Учитељ Таса", Ниш Милена Младеновић, Младен Јовановић 28 3.99
6 Средња стручна школа "Душан Тривунац Драгош", Сврљиг Милена Младеновић, Младен Јовановић 30 3.83

Укупно учесника: 170 | Просечна оцена: 3.78