Прва помоћ – Сачувајмо живот

Каталошки број програма: 235  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735, ,

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596,

Гордана Симић, Дом здравља, Крушевац

Гордана Симић, Дом здравља, Крушевац; Марија Петровић Трајковић, Медицински факултет Крагујевац; Зорица Петровић, Медицински факултет Крагујевац; Марина Петровић, Факултет Медицинских наука, Крагујевац

здравствено васпитање

компетенције за уже стручну област

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Едукација што већег броја запослених у предшколсим и школским установама о значају примене техника пружања прве помоћи.

Упознавање полазника са значајем и принципима прве помоћи. Оснаживање полазника за превазилажење страха и разумевање одговорности сваког лица које пружа прву помоћ. Оспособљавање полазника курса да самостално пружају адекватну неопходну прву помоћ и као прва карика у ланцу преживљавања активно учествују у спасавању живота повређених или оболелих.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Прва помоћ – основни појмови Понашање и одговорност лица које пружа Оживљавање одраслих (150+30 мин пауза) Оживљавање деце (150+30 мин пауза) Одстрањивања страног тела из дисајног пута – Хајмлихов захват код одраслих и деце 2. дан Крварење и заустављање крварења (105+15 мин пауза) Повреде – појам, врсте и начин збрињавања повреда (150+30 мин пауза) Најчешћа ургентна стања (45+15 мин пауза) Eдукација ученика на тему прве помоћи Еваулација

30

дана: 2
бодова: 16

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац,Балканска 63/V Гордана Симић, Марија Петровић Трајковић, Марина Петровић 18 3.94
2 ШОСО '' Милан Петровић'', Браће Рибникар 32 Нови Сад Гордана Симић, Марина Петровић 29 3.87
3 ШОСО ''Милан Петровић'', Браће Рибникар 32 Нови Сад Гордана Симић, Марина Петровић 29 3.84
4 ШОСО '' Милан Петровић'', Браће Рибникар 32, Нови Сад Гордана Симић, Марија Петровић Трајковић, Марина Петровић 25 3.98
5 ОШ ''Љубомир Аћимовић'' Обреновац Гордана Симић, Марија Петровић Трајковић, Зорица Петровић, Марина Петровић 27 3.84
6 ШОСО '' Милан Петровић'', Браће Рибникар 32, Нови Сад Гордана Симић, Марија Петровић Трајковић, Зорица Петровић, Марина Петровић 26 3.96
7 ОШ ''Младост'', Железничка бр.26, Врњци Гордана Симић, Марина Петровић 29 3.94

Укупно учесника: 183 | Просечна оцена: 3.91