Заједно у борби против дискриминације у васпитним и образовним установама!

Каталошки број програма: 56  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624 , 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Милена Вићевић, Професор разредне наставе, Регионални центар Ужице; Гордана Савић, ВСС , Ужички центар за људска права и демократију

Милена Вићевић, Професор разредне наставе, Регионални центар Ужице; Гордана Савић, ВСС , Ужички центар за људска права и демократију

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оснаживање и подстицање запослених у образовању да препознају дискриминацију и да стекну знања и вештине о механизмима за заштиту од дискриминације у оквиру свог професионалног ангажмана.

Разумевање основних појмова (стереотипи, предрасуде, стигматизација), разлику међу њима и повезаност са дискриминацијом; Препознавање стереотипа и предрасуда и осмишљавање аргументованих одговора на њих; Информисање учесника о распрострањености дискриминације у Србији кроз преглед ставова јавног мнења; Унапређивање и стицање основних знања о кључним појмовима везаним за дискриминацију; Информисање учесника о формално –правном оквиру и механизмима за заштиту од дискриминације; Унапређивање и стицање знања учесника на који начин могу увести приницип равноправности у свој рад; Мотивација учесника да се активније баве промоцијом равноправности и заштитом од дискриминације у свом раду.

Очекује се да ће учесници обуке бити оспособљени да:разумеју појмове стереотипи, предрасуде, разлику међу њима и повезаност са дискриминацијом, да разумеју шта је дискриминација,да буду упознати са правним оквиром за заштиту од дискриминације,да разумеју механизме заштите од дискриминације,да буду упознати са процедуром обраћања институцији Повереника,да буду свесни своје улоге и да буду мотивисани да се активније баве промоцијом равноправности и заштитом од дискриминације у свом раду.

 • 1. дан
  • Уводна сесија
  • Стереотипи, предрасуде и стигматизација
  • Кафе пауза са освежењем
  • Дискриминација
  • Типови дискриминације и законски оквир
  • Пауза за ручак
  • Механизми заштите од дискриминације
  • Кафе пауза са освежењем
  • Улога образовно-васпитних установа у промоцији равноправности и заштити од дискриминације
  • Сумирање и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

60.000 динара бруто за групу до 30 учесника. У цену семинара улази хонорар и путни трошак реализатора семинара, уверења и материјал за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Милена Вићевић, Гордана Савић 30 3.9
2 ОШ Свети Сава - Бајина Башта - Светосавска 76 Милена Вићевић, Гордана Савић 30 3.93
3 ОШ Јордан Ђукановић - Варда Милена Вићевић, Гордана Савић 20 3.95
4 ОШ Миливоје Боровић Мачкат Милена Вићевић, Гордана Савић 30 3.98
5 ТШ "Михајло Пупин", Цара Душана 2 Инђија Милена Вићевић, Гордана Савић 24 3.8
6 Економско-трговинска школа - Пријепоље Милена Вићевић, Гордана Савић 26 3.9
7 Техничка школа Пријепоље, 4. децембра бр. 3 Пријепоље Милена Вићевић, Гордана Савић 30 3.86

Укупно учесника: 190 | Просечна оцена: 3.9